Jõustus Soome uus veeliiklusseadus, mis võimaldab paadijuhile sunniraha määrata

  • Kiirusepiirangu rikkumise eest võib Soomes saada kuni 120 eurose sunniraha
  • Seadus täpsustas ka väikelaeva registreerimise ja laevajuhi vastutuse reegleid
  • Leevendati mere-Bolti paatidele kehtivaid tehnilisi ja järelevalvenõudeid

Mootorpaat Nordkapp merel.

FOTO: Sander Ilvest

Uue veeliiklusseaduse eesmärk on parandada veeliikluse turvalisust, täpsustada veeliiklusseaduse kehtivusala ning lihtsustada rendipaatidele ja sõidujagamispaatidele kehtivaid reegleid. 

Täna jõustus Soomes uus veeliiklusseadus, meenutas Soome liikluse- ja kommunikatsiooniamet Traficom.

Seaduse suuremad muudatused on vastutava paadivanema määramise kohustus igale veesõidukile, nõuded paadi ohutusvarustusele ning rendipaatidele kehtivate reeglite lihtsustamine. 

Suurem osa seadusemuudatusi puudutab Soome lipu all liikuvaid väikealuseid, küll aga võivad oma paadiga Soome reisivaid meresõitjaid reeglite rikkumise korral mõjutada uued sunniraha- ja trahvimäärad. Uue seaduse järgi asendatakse väiksemate rikkumiste eest rakendatud trahvid sunnirahaga (liiklusveamaks), mille suurus on 70–120 eurot, ning mitme rikkumise puhul lisandub järgnevate eest 40 eurot. Suurima sunniraha ehk 120 eurot võib määrata kiirusepiirangu rikkumise eest. Tõsisemate rikkumiste puhul, näiteks õnnetuse põhjustamise või liigses joobes laevajuhtimise korral, menetlevad juhtumeid politsei ja kohus. 

Tagasi üles