Ministeerium saatis kooskõlastamisele Saaremaa silla eriplaneeringu ja keskkonnamõju hindamise

Väinatamm Saaremaa ja Muhumaa vahel

FOTO: Margus Muld

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile valitsuse korralduse algatada Suure väina püsiühenduse eriplaneering ning keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). 

Riigi eriplaneeringu tulemusel koostatakse mereala ja maismaad hõlmav terviklik ruumilahendus püsiühenduse – silla või tunneli – ja sellega funktsionaalselt koos toimivate ehitiste tarbeks, selgub korralduse eelnõust. 

Näiteks planeeritakse püsiühenduse toimimiseks vajalikud trassid ja tehnovõrgud, kergliiklusteed, elektri- ja sidevarustus, määratakse maakasutus- ja ehitustingimused jm.

Keskkonnaministeeriumi ja maanteeameti hinnanguid ning riigi eriplaneeringu turu-uuringu tulemusi arvestades kulub riigi eriplaneeringu läbi viimiseks – sealhulgas lähteseisukohtade kujundamine, planeeringu asukoha eelvalik, valitud alternatiivile detailse lahenduse väljatöötamine ja eelprojekti koostamine – kokku 7 kuni 11 aastat. Eriplaneering läheb maksma hinnanguliselt 15 miljonit kuni 40 miljonit eurot. 

Suure väina püsiühenduse kavandamiseks koostatav riigi eriplaneering, sealhulgas KSH, uuringud, eskiisprojektid ja eelprojekt rahastatakse riigieelarvest. Eriplaneeringu hind täpsustub planeerimisprotsessis. 

Praegu teenindavad mandri ja Muhu saare vahelist Virtsu-Kuivastu liini TS Laevad OÜ-le kuuluvad parvlaevad Piret ja Tõll, suvisel tipphooajal lisaks parvlaev Regula. TS Laevadel on plaanis soetada veel üks parvlaev hinnaga 21–25 miljonit eurot.

2019. aastal oli Virtsu-Kuivastu liini teenuse kogukulu 16,1 miljonit eurot, seejuures piletimüügi tulu moodustas 8,3 miljonit eurot ning riigi toetus liinile oli 7,9 miljonit eurot. TS Laevad OÜ ja riigi vahel sõlmitud leping kehtib kuni 2026. aasta 30. septembrini. 

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) esitas aprillis Saaremaa püsiühenduse avaliku arvamuse uuringule toetudes riigihalduse ministrile taotluse algatada riigi eriplaneering Muhumaa ja mandri vahelise püsiühenduse rajamiseks.

Saare, Muhu ja Lääneranna valla elanike arvamust püsiühenduse rajamise kohta uuriti eelmise aasta lõpus ja uue aasta alguses. Selgus, et Saaremaa ja Lääneranna valdade elanikud pooldavad püsiühenduse ehk silla või tunneli loomist üle Suure väina. Muhu valla elanikud seda küsitluse kohaselt ei soovi.

Maanteeameti mullu tellitud analüüs leidis, et Suure väina sillaühendus on märkimisväärselt odavam kui parvlaevaliiklus.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles