Töötukassa teenused võivad laieneda ka FIEdele ja firmajuhtidele

Eesti Töötukassa Tartumaa osakonna Kvartali Büroo.

FOTO: Margus Ansu

Valitsuse lauale jõudis EVEA ettepanek võimaldada FIEdel, ettevõttes töötavatel omanikel ja juhtidel juurdepääs töötuskindlustussüsteemile.

Eesti väikeste ja keskmiste ettevõtete organisatsioon saatis enne kriisi, 4. märtsil sotsiaalministeeriumile ettepaneku kaasata füüsilisest isikust ettevõtjad ja ettevõtete juhtorganite liikmed töötuskindlustuse süsteemi.

«Kriis tõi probleemi eriti teravalt esile ning alates selle esimestest päevadest, seal hulgas oma 15. märtsi kriisimeetmete ettepanekute paketis, aga ka hiljem, oleme korduvalt taotlenud FIEdele ja ettevõttes töötavatele omanikele juurdepääsu töötuskindlustussüsteemile ning ka kriisitoetustele,» ütles EVEA president Heiki Rits.

Nii saatis EVEA kolmapäeval sotsiaalministeeriumile oma seisukohad töötuskindlustusseaduse muutmise seaduse eelnõule, mis sisaldavad konkreetseid töötuskindlustuskaitse laiendamise ettepanekuid. Tööturul toimuvate muudatuste tõttu on üha enam inimesi, kellel puudub juurdepääs töötuskindlustussüsteemile nende töö tegemise vormi tõttu. Töötuskindlustusele on juurdepääs tagatud töölepingu, avaliku teenistuse ja võlaõigusliku lepingu alusel töötavatele isikutele.

«Samas on ettevõtjana tegutsemise ja traditsioonilise töö piirid hägustumas ning on oluline mõista, et ka ettevõtjana tegutsemine on töö, millega endale sissetulekut teenida,» leiab EVEA. «Seega, kui tehakse tööd läbi mõne ettevõtlusvormi, mis on täna täielikult töötuskindlustusega katmata, siis oleks ka õiglane tagada neile inimestele võimalus teha töötuskindlustusmakseid ja saada sellega koos töötuskindlustuskaitse.»

Ministeerium teatas EVEAle, et kolmapäeval andis töötukassa nõukogu põhimõttelise heakskiidu töötuskindlustushüvitiste reformile ning ministeerium on saatnud valitsusele ettepaneku muuta tööturuteenuste ja -toetuste seadust ning töötuskindlustuse seadust ja hõlmata töötuskindlustussüsteemi juhtimis- ja kontrollorgani liikmed ja füüsilisest isikust ettevõtjad.

Rits nentis, et töötukassa nõukogu otsus ja ministeeriumi ettepanek on väga olulised sammud probleemi lahendamiseks tulevikus, kuid EVEA loodab, et nii valitsus kui riigikogu ei hakka seda protsessi pidurdama ja kiidavad seaduste muudatused kiires korras heaks. Samas ei leevenda see käesolevas koroonakriisis töötukassa abita jäänud ettevõtjate olukorda.

Seepärast ootab EVEA valitsuselt kiireloomulist ajutist kriisitoetuse lahendust neile ettevõtjatele ja juhatuse liikmetele, kellele praegu töötuskindlustuse kaitse ei laiene.  Kindlasti töötab EVEA Ritsi sõnul selle nimel edasi. 

Tagasi üles
Back