Korterelamud saavad riigilt veel üle 70 miljoni

Lääne-Virumaal ja Rakvere linnas leidub hulgaliselt korteriühistuid, kelle pingutusi on krooninud kortermajade uuendamisel edu.

FOTO: Ain Liiva

Valitsus kiitis heaks määruse, millega riik suunab ehitussektorisse eriolukorrast tekkinud tagajärgede leevendamiseks 71 miljonit eurot. Raha läheb korterelamute remonditoetuseks ning täna said paika selle toetuse taotlemise tingimused.

Majandus- ja taristuministri Taavi Aasa sõnul otsustas valitsus korterelamute kordategemist toetada sel aastal 100 miljoni euroga, mille hulka kuulub nii varem välja kuulutatud 28,5-miljoniline korterelamute rekonstrueerimistoetus kui ka uus, eriolukorrast tekkinud vajaduste leevendamise toetus.

Covid-19 eriolukorrast tuleneva korterelamute rekonstrueerimistoetuse tingimused sarnanevad eelmise aasta toetuse tingimustega, kuid on mõned muudatused: kui varem said riigilt abi küsida enne 1993. aastat kasutusse võetud korterelamute ühistud, siis nüüd on seda laiendatud kuni 2000. aastani kasutusse võetud elamutele.

Suure remondi korral on toetuse maksimaalne osakaal vastavalt taotleja piirkonnale 30-50 protsenti tööde abikõlblikest kuludest.

50 protsenti kuludest katab riik nende piirkondade korterelamutel, kus taotluse esitamisele eelneva aasta kinnisvara turuväärtus on alla 500 euro ruutmeetri kohta, samuti kõigi väljaspool Tartut ja Tallinnat asuvate muinsuskaitse all olevate korterelamute remondikulud.

Väga madala kinnisvara tehinguväärtusega piirkonnas saab nüüd toetust küsida ka hoone osalisele rekonstrueerimisele ning abikõlblikud kulud kaetakse sel juhul 30 protsendi ulatuses. Selleks saavad abi küsida ühistud Ida-Virumaal või piirkondades, kus korterite turuväärtus on alla 200 euro ruutmeetri kohta.

Minister Taavi Aasa sõnul on selle toetuse puhul eriti oluline, et riigi abi jõuaks võimalikult kiirelt ehitussektorisse. «Oleme protsessi optimeerinud nii, et ehitusega saaks tavapärasest varem alustada. Näiteks ei pea ühistul rahastuse taotlemiseks valmis olema põhiprojekt, vaid piisab ka eelprojektist,» märkis ta.

Korteriühistud, kellel on toetuse omafinantseeringu katmiseks vajalikku laenu pangast keeruline saada, saavad alates 11. juunist taotleda KredExist korterelamute regionaallaenu. Tegu on uue laenuga, mille riik töötas välja turutõrke leevendamiseks krediidivõimelistele korteriühistutele, kellele pank keeldub laenu andmast või pakub seda turutingimustega võrreldes oluliselt ebasoodsamalt.

Eriolukorrast tuleneva korterelamute rekonstrueerimistoetuse taotluste vastuvõtmise alustamise kuupäeva teatab KredEx eraldi. Taotlemine toimub jooksvalt ning toetuste rahuldamise otsused tuleb teha selle aasta jooksul.

Tagasi üles