Sassoli: majanduse elavdamise plaanid peavad olema julged

David Sassoli.

FOTO: Jean-Francois Badias / AP

Euroopa Parlamendi presidendi David Sassoli hinnangul peab Euroopa Liit (EL) eelarve kasutamisel olema julge ja ambitsioonikas.

«Parlament on selles protsessis kõrvuti teiste EL-i institutsioonidega võtmemängija, üheskoos peame me tagama, et uus eelarve oleks parim võimalik vahend Euroopa majanduse elavdamiseks ja kodanike aitamiseks. Peame ilmtingimata jõudma kokkuleppele nii taastamiskava kui ka järgmise mitmeaastase eelarve osas,» ütles Sassoli pressiteates.

Majanduse elavdamise pakett peab tema sõnul olema mahukas ja pakkuma lisaväärtust ning see peab olema tugeva mitmeaastase finantsraamistiku osa. «Me ei tohi unustada pikaajalisi investeeringuid ja strateegilisi eesmärke. Kriis on suurendanud majanduslikku ebavõrdsust Euroopa piirkondade vahel ja taastamiskava peab aitama seda lõhet vähendada,» nentis ta.

Eelarvepädeva institutsioonina peab parlament tema sõnul olema kaasatud taastamiskava koostamisse. «Samuti kavatseme põhjalikult uurida liidu pikaajalise eelarve uut ettepanekut. Lisaks kordame, et EL vajab erakorralist eelarvekava,» ütles ta.

Sassoli märkis, et Komisjoni kavandatud EL-i omavahendite suurendamine on positiivne, kuid see ei tohi jääda ühekordseks sammuks ning sellega peavad kaasnema uut liiki omavahendid, mis on eeltingimus pikaajalise eelarve osas kokkuleppe saavutamisele.

Euroopa Parlament võtab järgmisel nädalal täiskogu istungil vastu resolutsiooni EL-i majanduse elavdamise kava ehk niinimetatud taastamiskava kohta.

Euroopa Parlament hääletab järgmisel nädalal seadusandliku algatusraporti üle, milles tehakse ettepanek 2021. aasta erakorralise eelarvekava kohta.

Tagasi üles