Harju Elektri puhaskasum neljakordistus aastatagusega võrreldes

Harju Elektri juht Andres Allikmäe.

FOTO: Peeter Langovits

AS Harju Elektri 2020. aasta esimese kvartali puhaskasum oli 703 000 eurot, võrreldes möödunud aasta sama kvartali 165 000 euro suuruse puhaskasumiga. 

Puhaskasum aktsia kohta oli tänavu esimeses kvartalis 0,04 eurot. Kontserni esimese kvartali müügitulu kasvas aastavõrdluses 19,5 protsenti 35 miljoni euroni, teatas Harju Elekter börsile. Konsolideeritud ärikasum (EBIT) oli 1,05 miljonit eurot, edestades neljakordselt eelmise aasta sama perioodi näitajat. 

Kokkuvõttes olid Harju Elektri esimese kvartali majandustulemused vaatamata koroonaviiruse puhangule kvartali teises pooles ettevõtte hinnangul head ning pandeemia tulemustele otsest mõju ei avaldanud. Tootmisressursid olid koormatud, tarneahelad toimisid, kliendid jätkasid tellimusi ning ettevõtte sõnul õnnestus vältida töötajate haigestumisi.

Esimeses kvartalis kasvas müügitulu kõikides kontserni tootmisettevõtetes. Aruandekvartali võrdluses kasvas enim, 4,7 miljoni euro võrra, elektriseadmete müük. Elektriseadmete müügist teenitud müügitulu moodustas 96,7 protsenti tootmissegmendi müügimahust ja 86,4 protsenti konsolideeritud müügitulust. Kontserni tegevus jaotub kolme segmenti – tootmine, kinnisvara ja muud tegevused. 

Ülejäänud 13,6 protsenti kontserni müügitulust teeniti metalltoodete müügist, elektrikaupade projekti- ja jaemüügist, tööstuskinnisvara rendilt ning laevaehitussektori elektritöödelt.

Suurima panuse konsolideeritud müügitulu kasvule esimeses kvartalis andis Soome turg, kus kvartalite võrdluses kasvas müük 3,3 miljoni euro võrra 19,5 miljoni euroni. Valdav osa müügimahust moodustas toodang Soome elektrivõrguettevõtetele. Esimeses kvartalis realiseeriti Soome turul 350 alajaama, mis on 4 protsenti enam võrreldes aasta varasemaga. Kontserni suurimale turule müüdi aruandekvartalis 55,6 protsenti Harju Elektri toodetest ja teenustest. 2019. aasta esimeses kvartalis oli Soome turu osakaal 55,1 protsenti. 

Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas kontsernis 797 inimest, mis oli 53 töötajat enam kui aasta tagasi. Muutuse tingis märgatavalt suurenenud tootmismaht Leedu tütarettevõttes. 

Tagasi üles