Martin Helme tegi ettepaneku kauplustele renditoetust maksta

Rahandusminister Martin Helme.

FOTO: Remo Tõnismäe

Rahandusminister Martin Helme tegi valitsuskabineti nõupidamisele ettepaneku kaubandusettevõtete rendimaksete proportsionaalseks toetamiseks, meetme eeldatav maksimaalne kulu on kolm miljonit eurot kuus.

Kuna suur osa kaubandusettevõtetest asub rendipinnal, tuleb kadunud käibele vaatamata siiski jätkata rendimaksete tasumist. See on ettevõtete jaoks suur rahaline kulu, millest vabanemine ei ole sageli kiirkorras võimalik, seisab valitsuskabinetile esitatud memorandumis.

Seetõttu näeb minister ühe leevendusmeetmena rendimaksete osalist kompenseerimist riigi poolt.

Eesti Kaupmeeste Liit on teinud ettepaneku pakkuda kaubandusettevõtetele rendimaksete toetust põhimõttel, et riik kompenseerib rentnikule sama suure osa rendist kui rendileandja, ent mitte rohkem kui 25 protsenti.

See tähendab, et kui rendileandja teeb 25-protsendise rendisoodustuse, siis riik kompenseerib rentnikule veel täiendavalt 25 protsenti rendist ja rentniku lõplikuks kuluks kujuneb 50 protsenti algsest rendist.

Toetuse meede rakendub ainult juhul, kui soodustuse teeb ka rendileandja. Kaupmees kohustub tasuma toetusest üle jääva osa rendist. Toetuse saamise eelduseks on kaubandusettevõtja käibe langus vähemalt 30 protsenti või kaupluse sulgemine valitsuse korraldusega.

Memorandumi kohaselt aitab toetusmeede lisaks kaubandusettevõtjate toetamisele vähendada ka kaubanduskinnisvara rendileandjate pankrotistumise ohtu.

Kogu üürisumma Eesti kaubanduskeskustes, mis on suuremad kui 5000 ruutmeetrit, on 14,6 miljonit eurot kuus.

Rendimaksete toetus ei rakendu toidupoodidele, mis moodustavad kaubanduskeskuste kogupinnast ligikaudu 22 protsenti, seega on abikõlblik rendisumma ligikaudu 12 miljonit eurot. Kuna maksimaalne toetuse piir on 25 protsenti, kuluks riigil meetmele maksimaalselt kolm miljonit eurot.

Covid-19 leviku tõkestamiseks kehtestatud eriolukorra tõttu on kaubandussektor Eestis sattunud tõsise majandusliku löögi alla. Kehtivate liikumispiirangute tõttu on suurem osa müügipindadest kaubanduskeskustes suletud ning käibed on erinevates segmentides kukkunud kuni 90 protsenti.

Kaubandussektoris tegutsevad 14 176 ettevõtet moodustavad ligi viiendiku kõigist Eesti ettevõtetest ning pakuvad tööd rohkem kui 72 000 inimesele ehk igale üheksandale hõivatule Eestis.

Kaubandussektor maksis eelmine aasta tööjõumakse üle 500 miljoni euro ja koos käibemaksu ja ettevõtte tulumaksuga üle 1,7 miljardi euro.

Tagasi üles