Eelmise aasta populaarsemate kalandustegude eest antakse auhinnad

  • Kandidaate kalandustegude auhindadele saab esitada aprilli lõpuni
  • Lisaks peaauhinnale valitakse publikulemmik, auhinnad on mitterahalised

Foto 2019. aastal toimunud kalapüügivõistluselt Pühajärve Spinning.

FOTO: Toomas Kongi

PRIA toetusel tegutsev kalanduse teabekeskus kutsub esitama kandidaate 2019. aasta silmapaistvamate kalandustegude tunnustamiseks. Auhinnad on mitterahalised, kandidaatide esitajate vahel loositakse välja kaks spinningut.

Eelmise aasta populaarseima kalandusalase teo tiitlile võivad kandideerida kõik isikud, grupid ja ühingud, kelle tegevus on toetanud kalanduse edendamist või jätkusuutlikkust, kalanduse uurimist, kalanduse traditsioonide säilimist, kalavarude kaitset, kalandusvaldkonna õppetööd või kalasöömise populariseerimist. 

Lisaks peaauhinnale antakse välja publikuauhind, mis selgub internetihääletusel. Auhinnad on mitterahalised, kuid kandidaatide esitajate vahel loositakse välja kaks spinningut. Kandidaate saab esitada kodulehe kalateave.ee kaudu kuni 30. aprillini, internetihääletus toimub 1.-14. maini. 

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi juures tegutsev kalanduse teabekeskus rajati Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi vastava meetme toel teadlaste, kalurite ja vesiviljelejate koostöö edendamiseks ning selle liikmed on Eesti kalanduse ja vesiviljelusega tegelevad erialaliidud, ministeeriumid, ülikoolid ning kalanduse algatusrühmad. Kalanduse teabekeskuse tegevust on rahastatud põllumajanduse infosüsteemide registri ameti (PRIA) toetusest ligi 7 miljoni euroga.

Tagasi üles