Rein Kilgi süüasi jõudis ringiga tagasi riigikohtusse

Rein Kilk (vasakul) ja Neeme Raig kohtusaalis.

FOTO: Sander Ilvest

Riigikohus hakkab arutama ettevõtja Rein Kilgi ja tema kaaskohtualuste õigeksmõistmisele esitatud prokuröri kaebust.

Riigikohus võttis teisipäeval Lõuna ringkonnaprokuratuuri vanemprokuröri Kristiina Laasi kassatsioonkaebuse arutusele, kuid ei ole veel selle arutamise aega määranud.  

Mullu 28. novembril mõistis Tallinna ringkonnakohus AS-i Pere maksejõuetuse põhjustamise süüasjas ettevõtja Rein Kilgi ja tema kaaskohtualused õigeks. Kohus tühistas varasema Harju maakohtu süüdimõistva otsuse ja mõistis Rein Kilgi, Neeme Raigi, Kaie Kilgi, endise perenimega Raig ja Kristjan Oolo õigeks. Ringkonnakohus leidis, et nende süüdi tunnistamine neile esitatud süüdistuse alusel ei ole võimalik ning nad tuleb õigeks mõista.

Kohus tühistas varasema maakohtu otsuse, millega mõisteti Rein Kilgilt, Neeme Raigilt, Kaie Kilgilt, Kristjan Oololt ja Karl Liivapuult solidaarselt Lõuna Toiduainetööstuse ASi kasuks 200 000 eurot.

Kohus mõistis riigilt Lõuna Toiduainetööstuse AS kasuks välja esindajale makstud tasu 6205,10 eurot, kuid kannatanu esindaja taotlused apellatsioonimenetluses makstud tasu hüvitamiseks jäid rahuldamata.

Ringkonnakohus mõistis riigilt Rein Kilgi kasuks välja kaitsja Ramon Raskile makstud tasu 30 240 eurot, Neeme Raigi kasuks kaitsjale Tarmo Petersonile makstud tasu 30 384 eurot, Kristjan Oolo kasuks advokaat Andrei Svištšile makstud tasu 30 384 eurot ja Karl Liivapuu kasuks esindajale Aivar Pilvele makstud tasu 34 560 eurot.

Karl Liivapuu suhtes oli kohus kriminaalmenetluse oma määrusega lõpetanud juba 2017. aasta 23. jaanuaril avaliku menetlushuvi puudumise tõttu. Liivapuu pidi tasuma riigituludesse 10 000 eurot. 

Riigikohus saatis asja uuele arutamisele

Ringkonnakohus arutas süüasja teist korda, kuna mullu 26. aprillil saatis riigikohus selle ringkonnakohtule uueks arutamiseks. Riigikohtu hinnangul ei põhjendanud ringkonnakohus oma õigeksmõistvat otsust nõuete järgi, ent ka maakohtu süüdimõistva otsuse jõustamiseks polnud alust.

Kriminaalasjas süüdistatakse Rein Kilki, Kaie Kilki, Neeme Raigi ja Kristjan Oolot AS-i Pere maksejõuetuse põhjustamises. Süüdistuse järgi asutasid nad 2012. aastal AS-i Pere ainuosalusega tütarühingu Pere Pagar OÜ, kuhu kandsid kogu aktsiaseltsi vara, millest osa müüdi edasi ning osa koormati ebamõistliku rendilepinguga.

Maakohus leidis 2018. aasta 28. mai süüdimõistvas otsuses, et vara üleandmine oli kinke iseloomuga tehing, mis põhjustas AS-i Pere maksejõuetuse ja kahjustas võlausaldajate huve.

Ringkonnakohus hindas sama aasta 7. novembri otsuses, et AS-i Pere vara tütarühingule üleandmine on käsitatav kontsernisisese sissemaksena, millega ei saanud emaettevõtet kahjustada. Apellatsioonikohus varaga tehtud edasiste tehingute kahjulikkust ei analüüsinud.

Riigikohus osutas aga, et ringkonnakohus jättis põhjendamata, miks oli tegemist mitterahalise sissemaksega, mis ei saanud kahjustada AS-i Pere maksevõimet. Samuti pidanuks kohus hindama, kas ka juhul, kui vara üleandmine emaühingu maksevõimet ei vähendanud, võisid seda teha hilisemad varaga tehtud toimingud. Seega tuli uuel arutamisel hinnata, kas süüdistatavate teod kahjustasid AS Pere varalist seisundit. Samuti pidi ringkonnakohus asja uuel arutamisel hindama apellatsioonis esitatud teisi varem käsitlemata jäänud väiteid.

2018. aasta novembris tühistas ringkonnakohus varasema Harju maakohtu süüdimõistva otsuse ja mõistis Rein Kilgi, Neeme Raigi, Kaie Raigi ja Kristjan Oolo õigeks. Kohus tühistas ka maakohtu otsuse Kilgilt ja Raigidelt ning Oololt ja Karl Liivapuult Lõuna Toiduainetööstuse AS-i kasuks 200 000 euro väljamõistmises.

Ringkonnakohus kuritegu ei tuvastanud

Praeguses asjas süüdistati AS Pere (alates 20.09.2012 AS Lõuna Toiduainetetööstus) nõukogu liikmeid Kilki ja Raige äriühingu maksevõime olulise vähenemise põhjustamises ning Oolot sellele kaasaaitamises.

Kuna Pere Pagar OÜ osanikuks oli 100-protsendilise osalusega Lõuna Toiduainetetööstuse AS, siis nõustus ringkonnakohus kaitsjate seisukohaga, et tegemist oli kontserniga ehk ema- ja tütarettevõttega. Seega leidis kohus, et süüdistatavate tegevuses puudus kuriteokoosseis ning nad ei ole äriühingule kahjulikku lepingut sõlminud.

Kohus mõistis menetluskuludena Eesti riigilt Lõuna Toiduainetööstuse AS-i kasuks välja esindajatasu 6205,10 eurot, Rein Kilgi, Neeme Raigi ja Kristjan Oolo kasuks esindajatele makstud tasu 24 000 eurot ning Karl Liivapuu kasuks kaitsjatasu 28 000 eurot. Kannatanu esindaja menetluskulude hüvitamine jäi rahuldamata.

2018. aasta mais mõistis maakohus omaaegsele Pere Pagar OÜ juhatuse liikmele Oolole rahalise karistuse 4479 eurot, AS Pere nõukogu liikmetele Rein Kilgile 11 652 eurot ja Kaie Raigile 1800 eurot ning AS Pere juhatuse liikmele Neeme Raigile 7106 eurot.

Maakohus rahuldas tsiviilhagi ja mõistis Kilgilt, Neeme Raigilt, Kaie Raigilt, Oololt ja Liivapuult solidaarselt kannatanu Lõuna Toiduanetööstuse AS kasuks 200 000 eurot.

Prokurör Kairi Kaldoja taotles kohtuvaidluses Kilgile ühe aasta ja kuue kuu pikkust vangistust, millest tal tulnuks vanglas kohe ära kanda üks kuu. Karistuse ülejäänud osa ehk üks aasta ja viis kuud tulnuks Kilgile mõista prokuröri hinnangul kaheaastase katseajaga. Ühtlasi leidis prokurör, et Kilgile tuleb lisakaristusena kohaldada kolmeks aastaks keeldu töötada äriühingu juhina.

Kilk ja tema kaassüüdistatavad ei ole end süüdi tunnistanud.

Mille üle vaidlus käib?

Lõuna ringkonnaprokuratuuri süüdistuse kohaselt oli AS Pere 2012. aasta veebruaris olukorras, kus aktsiaselts ei olnud võimeline enam täitma oma kohustusi ning AS-i nõukogu liikmed asutasid tütarettevõtte ja tõstsid sinna üle aktsiaseltsile kuuluvad kinnisasjad koos tehase sisseseadega ning kaubamärgid.

Samas jätsid nõukogu liikmed kindlaks määramata tehingu tingimused ning ei kontrollinud, millistel tingimustel juhatus kinnistud ja kaubamärgid võõrandab ning kas juhatus tagab võõrandajale müügihinna laekumise.

Süüdistuse kohaselt sõlmis aktsiaseltsi juhatuse liige nõukogu otsuse alusel varatu tütarettevõttega kinkelise iseloomuga kinnistute ja kaubamärkide müügilepingu alla vara turuhinna ning ostuhinna laekumist tagamata.

Kogu majandustegevuseks vajaliku vara võõrandamisega, millest aktsiaseltsile raha ei laekunud, põhjustati aktsiaseltsi maksejõuetus, mistõttu 2012. aasta oktoobris kuulutas kohus välja aktsiaseltsi pankroti, märkis süüdistus.

Kriminaalasja uuris keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo ning uurimist juhtis Lõuna ringkonnaprokuratuur.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles