Euroopa Liit eraldab väikestele ja keskmistele ettevõtetele kaheksa miljardit eurot

Euroopa Komisjon.

FOTO: FRANCOIS LENOIR / REUTERS

Euroopa Komisjon ja Euroopa Investeerimisfond eraldavad sajale tuhandele väikesele ja keskmise suurusega ettevõttele kaheksa miljardit eurot.

Euroopa Komisjon eraldas Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondist ühe miljardi eurot tagatisena Euroopa Investeerimispanga gruppi kuuluvale Euroopa Investeerimisfondile, teatas Euroopa Komisjoni esindus Eestis.

See võimaldab fondil anda eritagatisi, et motiveerida panku ja teisi laenuandjaid pakkuma likviidsust vähemalt 100 000 Euroopa väikesele ja keskmisele ettevõttele ning keskmise turukapitalisatsiooniga väikeettevõtjale, keda on tabanud koroonaviiruse pandeemia majanduslikud tagajärjed.

Kaasatava rahastuse maht on hinnanguliselt kaheksa miljardit eurot. Raskustes olevad ettevõtjad saavad raha kasutada juba aprillis. 

Koroonaviiruse pandeemia üks vahetu majanduslik tagajärg on väikeste ja keskmiste ettevõtete ootamatu likviidsuspuudus. Seepärast on neid vaja toetada, et nad suudaksid kriisi üle elada. Likviidsuskriisi olukorras ei ole pangad aga motiveeritud väikestele ja keskmistele raha laenama, sest tajutav risk on järsult suurenenud.

Seetõttu ongi selliste laenude puhul vaja Euroopa Liidu tagatisi. Tänase seisuga pakub Euroopa Investeeirmisfond turule spetsiaalseid tagatisi, et leevendada pandeemia mõju ettevõtjatele.

Miljard eurot, mis eraldati Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondist COSME laenutagamisrahastust ja InnovFini väikeste ja keskmiste ettevõtete tagatisrahastust programmi «Horisont 2020» raames, võimaldab Eurooa Investeerimisfondil anda finantsvahendajatele 2,2 miljardi euro väärtuses tagatisi, mille abil saab kaasata rahalisi vahendeid kaheksa miljardi euro ulatuses.

Uusi võimalusi saavad kasutada nii uued kui ka senised finantsvahendajad, kes juba teevad koostööd Euroopa Investeerimisfondiga. Euroopa Investeerimisfond laiendab eritingimusi rohkem kui sajale tuhandele ettevõttele, kes saavad kasu COSME laenutagamisrahastu ja InnovFini väikeste ja keskmiste ettevõtete tagatisrahastu tagatistest.

Pärast esmaspäevast osalemiskutset saavad need finantsvahendajad, kellel on COSME ja InnovFini raames sõlmitud Euroopa Investeerimisfondiga lepingud, juurdepääsu uutele tagatistele kohe, kui nad seda taotlevad. Teised finantsvahendajad saavad juurdepääsu tagatistele pärast kiiret taotlemisprotsessi. Sel viisil jõuab uus raha kannatada saanud ettevõtetesse juba aprillis. 

Komisjon ja Euroopa Investeerimispanga grupp jätkavad tööd täiendavate meetmetega ning kasutavad kõiki nende käsutuses olevaid vahendeid koroonaviiruse pandeemia ohjeldamiseks ja selle majanduslike tagajärgede leevendamiseks.

Tagasi üles