Töötukassa hakkab töötasu hüvitise taotlusi vastu võtma esmaspäevast

Meelis Paavel. FOTO: Äripäev

Töötukassa hakkab esmaspäeval, 6. aprillil e-töötukassa iseteenindusportaalis vastu võtma töötasu hüvitamise avaldusi.

Taotluse esitab tööandja või volitatud isik. Hüvitis kantakse töötaja pangakontole, teatas töötukassa.

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel paneb kõigile südamele, et taotlema peaksid need tööandjad, kelle tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt märkimisväärselt häiritud.

«Töötasu hüvitis on mõeldud selleks, et aidata tööandjail üle elada ajutised raskused, et ta ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama,» ütles ta pressiteates.

Töötasu hüvitist saab taotleda tööandja, kes vastab kahele tingimusele kolmest: ettevõtte käive või tulu peab olema langenud vähemalt 30 protsenti võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, ettevõttel ei ole vähemalt 30 protsendile töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda ning töötajate palka on langetatud vähemalt 30 protsenti või alampalgani.

Töötukassa hüvitab töölepinguga töötajale 70 protsenti tema varasemast keskmisest palgast, aga mitte rohkem kui tuhat eurot kuus brutos ja mitte vähem kui on alampalk.

Tööandja on kohustatud maksma töötajale, kes saab töötasu hüvitist, brutotöötasu vähemalt 150 eurot. Tööandjal tuleb oma osa välja maksta enne taotluse esitamist.

«Taotlusi menetletakse saabumise järjekorras, otsus saadetakse nii tööandjale kui töötajale. Kui taotlus on töötukassale esitatud ja lisadokumente ei ole vaja, maksab töötukassa töötasu hüvitise inimesele viie kalendripäeva jooksul,» selgitas Paavel.

Tööandja peab töötukassa iseteenindusportaalis avalduses märkima ära, millistele kriteeriumitele ta vastab ja lisama tõendavad dokumendid.

«Näiteks käibe langust tõendab tööandja maksuandmete tõendiga, tulude vähenemist tõendab rahavoogude aruanne või muu raamatupidamisdokument. Töö mitteandmist või töötasu vähendamist tõendab tööandja dokumendiga, kus on näha, et töötajaid on teavitatud töö mitteandmisest või töötasu vähendamisest,» ütles Eesti Töötukassa juhatuse liige Erik Aas.

Kirja tuleb panna ka töötaja andmed, kellele hüvitist taotletakse ja lisada kinnitus tööandja omaosaluse väljamaksmise kohta.

«Oleme oma infosüsteeme testinud, et suudaksime samaaegselt võtta vastu võimalikult palju taotlusi ja menetlus oleks võimalikult kiire,» lisas Aas.

Töötasu hüvitist on õigus saada töötajal kuni kahe kalendrikuu eest. Hüvitise taotlemiseks esitab tööandja avalduse iga kuu kohta eraldi.

Kui tööandja lõpetab töösuhte töötajaga koondamise tõttu samal kalendrikuul, mille eest töötasu hüvitist taotletakse või sellele järgneval kuul, peab tööandja hüvitise töötukassale tagasi maksma.

Tagasi üles
Back