Euroopa Komisjon kiitis heaks Eesti toetuskava ettevõtlusele

Konkurentsipoliitika eest vastutav juhtiv asepresident Margrethe Vestager sõnas, et Eesti kavad mahus 1,75 miljardit eurot võimaldavad anda laenudele riigigarantii ja anda laene soodsatel tingimustel.

FOTO: Johanna Geron/REUTERS

Euroopa Komisjon kiitis heaks kaks Eesti riigiabikava Eesti majanduse toetamiseks seoses koroonaviiruse puhanguga, edastas esmaspäevases pressiteates komisjoni avalike suhete osakond.

Kavad kiideti heaks Covid-19 puhangu kontekstis majanduse toetamiseks antava riigiabi ajutise raamistiku alusel, mille komisjon võttis vastu 19. märtsil 2020.

Konkurentsipoliitika eest vastutav juhtiv asepresident Margrethe Vestager sõnas, et Eesti kavad mahus 1,75 miljardit eurot võimaldavad anda laenudele riigigarantii ja anda laene soodsatel tingimustel.

«Need aitavad ettevõtetel katta kiireloomulist käibekapitali- ja investeerimisvajadust ning jätkata oma tegevust praegusel raskel ajal. Jätkame tihedat koostööd liikmesriikidega, et tagada riiklike toetusmeetmete õigeaegne, koordineeritud ja tõhus võtmine kooskõlas ELi eeskirjadega,» ütles Vestager.

Kaks toetuskava

Eesti teatas komisjonile kahest toetuskavast, mille eesmärk on toetada koroonaviiruse puhangust mõjutatud ettevõtteid ajutise raamistiku alusel.

Esimest toetuskava rakendab ja haldab riiklik sihtasutus KredEx. See on avatud kõigile ettevõtetele, välja arvatud need, kelle suhtes on Eesti kindlaks määranud teatavad erandid (näiteks jäetakse välja teatavad tegevusalad ja ettevõtted, kes tegutsevad sellistes sektorites nagu põllumajandus, tubakas, kloonimine ja geneetiline muundamine).

Teist kava rakendab ja haldab Maaelu Edendamise Sihtasutus. See on avatud kõigi sektorite ettevõtetele kogu Eesti territooriumil.

Mõlema kava hinnanguline kogueelarve on 1,75 miljardit eurot ning nende alusel antakse kas riigigarantiisid olemasolevatele või uutele laenudele või laene soodsatel tingimustel. Kavade eesmärk on aidata ettevõtetel katta kiireloomulist käibekapitali- või investeerimisvajadust.

Komisjon leidis, et Eesti meetmed on kooskõlas ajutises raamistikus sätestatud tingimustega. Need tingimused on eelkõige järgmised:

  1. Aluseks olev laenusumma ettevõtte kohta sõltub tema likviidsusvajadustest lähitulevikus.
  2. Garantiisid antakse ainult käesoleva aasta lõpuni.
  3. Garantiisid antakse maksimaalselt kuueks aastaks.
  4. Garantiitasupreemiad ja intressimäärad ei ületa ajutises raamistikus ettenähtud tasemeid.

Komisjon jõudis järeldusele, et meetmed on vajalikud, asjakohased ja proportsionaalsed liikmesriigi majanduses tõsise häire kõrvaldamiseks kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punktiga b ja ajutises raamistikus sätestatud tingimustega.

Sellest tulenevalt kiitis komisjon meetmed ELi riigiabi eeskirjade alusel heaks.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles