Eesti suurim turvafirma: kriis pööras rahaveo pea peale

G4S käitleb aastas 10 miljardi euro jagu raha.

FOTO: Priit Simson

Eesti suurim turvafirma G4S pakkus oma turvatöötajaid riigile appi. Ettevõtte juhid tunnistasid, et tööd on küll mõneti vähemaks jäänud, aga põhiline eesmärk on tagada inimestele töökoht.

G4Sile teadaolevalt on Covid-19 viiruse diagnoos kahel töötajal. Viiruskahtlusega või mõnes välisriigist saabumise tõttu on kodus karantiinis üle 80 töötaja.

Juhtimiskeskuse juht Reiko Tääker ütles, et häireteadete maht on sarnane tavapärasega. Patrullide väljasõite on seevastu vähem, sest inimesed on kergemini kättesaadavad või kodus ja patrulli abi seetõttu ei vajata.

Väljakutseid on vähem, sest paljud lõbustusasutused on suletud, samuti avaldab mõju alkoholimüügi piirang. Tööpuudust siiski pole, sest G4S patrullidel on ülesandeks teha klientidega kokkuleppel erinevates paikades patrullringe.

Üsna rasked tööpäevad on ettevõtte sõnul olnud nendel sularahadivisjoni töötajatel, kes on pidevalt muutuvates oludes klientide soove täitnud ja selle põhjal rahavedude logistikat korraldanud. Põhja piirkonna rahaveo juht Argo Räpp ütles, et kogu Eesti rahaveo logistika keerati pea peale ja tuli nullist üles ehitada. «Erakorralisus seisneb meil logistika pidevas muutmises ja ülevaatamises ning kohanemises muutuvate oludega. Peame suutma kiirelt reageerida, ilma pikema eelhoiatuseta,» selgitas ta. Kuna eriolukorra tõttu on paljud ärid muutnud lahtiolekuaegasid või uksed ajutiselt sulgenud, siis mõjutab see kohe sularahaveo logistikat. Kokku on vaja üle Eesti korraldada rahavedu 5000 kliendile.

G4S töötajad tegutsevad ka Eesti väravates – sadamates, lennujaamades, bussijaamades. Lennundusosakonna juht Kristjan Saarik ütles, et täielikku vaikust pole. «Tööd teeme ja pääslad on vaja töös hoida. Lennujaama kinni ei panda, inimesed tahavad koju saada.» Reisijaid on oluliselt vähem, kuid kaubaliikumine toimub ikka, sama ka sadamates.

Kaubanduskeskusi noortekambad enam ei kimbuta

G4S turvatöötajad tegutsevad erinevates kaubanduskeskustest üle Eesti, on terved ja toimekad. Kui mõned päevad tagasi tahtsid eriolukorra tõttu ootamatult koduõppele jäänud noored keskustes koguneda, siis enam mitte nii palju. «Kui noori näeme, siis räägime nendega ja palume keskusest lahkuda,» ütles Solarise keskuse objektijuht Anton Rogiv. Nädal aega tagasi oli seda selgitamist rohkem.

Pärnu keskuse objektijuht Ingrid Jürimäe ütles, et keskuses liikudes järgivad G4S turvatöötajad samu soovituslikke nõuandeid, mida jagavad teistele, näiteks hoidudes teistest mõistlikku kaugusesse. Turvatöötajate ülesanne on keskustes olukorral silma peal hoida ning inimestele ka selgitusi jagada nende endi tervise ja turvalisuse heaks.

Kliendihaldurid ja tehniline tugi töötavad kõik oma kodudest ning on valmis tegelema G4Si 75 000 kliendi küsimuste ja soovidega. See on nende jaoks uus olukord ja tekitab palju elevust. Samal ajal saavad kõik ettevõtetele mõeldud Google rakenduste kaudu omavahel suheldud. «Vahetatakse aktiivselt infot ja vastatakse klientide küsimustele, soovidele. Murekohtadest tuuakse välja seda, et kodukontoris on külmkapp liiga lähedal,» selgitas kliendihaldusosakonna juht Dagmar Pedaja. Ja ärge siis pahandage, kui kuulete kliendihalduriga vesteldes taustal laste nuttu või koerte haukumist.

Põhiline, et oleks tööd

Seoses osade G4S klientide äride ajutise sulgemise või lahtiolekuaegade lühendamisega jääb tööd mõnel pool vähemaks. Juhtide põhiline eesmärk on see, et inimestel oleks tööd. Ollakse valmis töötajaid teistele töölõikudele viima, kui kuskil peaks tööd vähemaks jääma. G4S on ulatanud abikäe riigile, pakkudes turvatöötajaid sinna, kus jõudu on juurde vaja, näiteks appi politseile, samuti meie tehnoloogiapõhiseid turvalahendusi.

G4S Eesti juhatuse esimees Priit Sarapuu sõnul suheldakse aktiivselt vabariigi valitsusega. «Töötame selle nimel, et saaksime riigiga koostööd teha. Näeme mitmeid võimalusi aitamiseks, näiteks saaks rohkem kaasata meie lennujulgestajaid Tallinna lennujaamas.»

«Meil on inimesed, kellele on tehtud taustakontroll, neil on vajalik väljaõpe ja kvalifikatsioon,» rõhutas juhatuse liige Villu Õun, kes suhtleb koostöö osas politsei- ja piirivalveametiga. «Oleme oma inimeste jaoks olemas ka olukorras, kus peame istuma kodus karantiinis,» lisas Sarapuu.

Tagasi üles