Esimesele taastuvelektri vähempakkumisele laekus hulk alapakkumisi

Tuulegeneraator. 

FOTO: Urmas Luik

Eesti esimesele taastuvelektri vähempakkumisele laekus kokku 17 pakkumist.

Eesti esimesele taastuvelektri vähemapakkumisele viie gigavatt-tunnise aastase mahuga taastuvelektri ostmiseks laekus kokku 17 pakkumist kogumahus 16,28 GWh.

Pakkumiste kaalutud keskmiseks hinnaks kujunes 75,55 eurot megavatt-tunni eest, mis peab tagama tootjale igakuise stabiilse rahavoo ja sisaldab nii eeldatavat börsihinda kui ka soovitavat toetust. Saadav toetus on igal kuul erinev ja katab hinnavahe, mis jääb pakkumise ja kuu börsihinna vahele, kuid toetus ei saa ühelgi kuul olla suurem kui 53,7 eurot/MWh. 

Soodsaimad pakkumised koos selles sisalduva börsihinnaga jäid alla 60 euro taset. See on oluliselt odavam kui täna kehtiv taastuvenergia toetuse maksmise skeem, kui lisaks turuhinnale on tootjale garanteeritud toetust 53,7 eurot MWh eest. Eelmise aasta elektri börsihinna 45,86 €/MWh juures said tootjad koos toetusega taastuvelektri eest kokku 99,56 €/MWh.

«Nagu ka teiste riikide taastuvelektri vähempakkumised näitasid, siis taastuvelektri tootmine on järjest soodsam. Senine garanteeritud toetusskeemi asendamine vähempakkumistega tagab inimestele ja ettevõtetele soodsama hinna,“ ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas. „Esimeses voorus testitakse eelkõige turu võimekust ning sellele järgnevad tulevikus suuremad rohelise elektri hanked.»

Vähempakkumisel said osaleda ainult uued tootmisseadmed, mille elektriline võimsus jääb vahemikku 50 kW kuni 1 MW. Järgmise sammuna kontrollib Elering AS kõigi pakkujate pakkumiste vastavust hanke nõuetele. Vähempakkumise võitjad esitatakse ministeeriumile hiljemalt selle aasta juunis.

Järgmise vähempakkumise kuulutab riik välja 2021. aasta alguses. Siis soovib riik vähempakkumisega osta taastuvelektrit mahus 450 GWh aastas alates 2023. aasta algusest.

Tagasi üles