Ürituste korraldajad paluvad massilise pankrotistumise ärahoidmiseks kriisitoetust
Valdkonnas on tööl üle 1000 inimese

Suvel toimunud hiphopfestival lauluväljakul.

FOTO: Konstantin Sednev

38 Eestis toimuvate sündmuste tehnilise teeninduse, toitlustuse ja toimumiskohtadega seotud ettevõtet pöördusid valitsuse, selle juures töötava kriisikomisjoni ja riigikogu majandus- ja rahanduskomisjonide poole abipalvega massilise pankrotistumise ärahoidmiseks.

Toome siinkohal pöördumise täieliku teksti:

Pöördume Teie poole meie valdkonna ettevõtete poolt seoseskehtestatud eriolukorraga Eesti Vabariigis. Ettevõtetena mõistame täielikult kehtestatud piiranguid ja nende vajalikkust meie inimeste tervisele ja riigi toimimisele terviklikult.

Tulenevalt eriolukorrast pöördume Teie poole, et anda märku ja teavitada tekkinud eriolukorra mõjust meie tegevusvaldkondadesse kuuluvatele ettevõtetele.  Mõistame, et keerulises olukorras on paljud Eesti ettevõtted, kuid meie valdkonnaettevõtete tegevus on seoses 12.03.2020 otsusega praktiliselt täielikult peatunud. Teatrid, muuseumid, kontserdimajad, ööklubid, konverentsikeskused, kõik meie töökohad, on suletud 13.03.2020   seisuga ja ajani mida me täna hetkel keegi ei tea. Kogu tegevusvaldkonnas on tänase seisuga tööl enam kui 1000 inimest, kellede teenuseid enam teadmata ajaks ei vajata.  Ettevõtete suutlikkus inimesi palgal hoida, ilma teenust pakkumata on meile üle jõu käiv. Antud tegevusvaldkonnas töötavad inimesed on spetsiifiliste oskustega, sellest tulenevalt on töötajad ettevõtete peamine vara, hindamatu väärtusega. Meie ettevõtted vajavad abi oma töötajate hoidmiseks.

Antud valdkonna ettevõtted on olukorras, kus meie omapoolne pingutus ettevõtte elushoidmiseks on keeruline kuna töötajate kaugtööle saatmine ei ole võimalik, laopinnarent on jääv ning tehnikat muul otstarbel kasutada võimalik ei ole.  Kõik sündmused, mille heaks oleme aastaid tööd teinud ja nende parema läbiviimise eesmärgil seadmetesse tehtud investeeringud seisavad laos.  Oleme tegevusvaldkond, kus ettevõttele täiendava tulu teenimine ilmasündmusi läbiviimata on pea võimatu. Sellest tulenevalt oht ettevõtte pankrotistumisel kasvab iga päevaga. 

Lisaks Eestile osutavad meie valdkonna ettevõtted mitme miljoni euro ulatuses teenuseid ka muudele turgudele kuid mis on samamoodi seoses viirusega hetkel peatunud.

Eeltoodust tulenevalt palume Teil pöördumisele allkirja andnud ettevõtete nimelvõimaldada meie valdkonna ettevõtetele:

 ● tööjõumaksudest vabastamist kuni majandusliku olukorra normaliseerumiseni vähemalt 6 kuu jooksul; 

● Töölepingu seaduse § 37 osas erikorra loomist, mis võimaldaks töökoormuse ja töötasu vähendamist 6 kuni 12 kuu jooksul; 

● Võimalust kasutada Töötukassa kogutud reservi, millest korvataks töötajate  sundpuhkuste tasud; 

● Karantiini sattunud töötajatele karantiini päevade kompenseerimist Haigekassa vahenditest;

● Riiklikest piirangutest sõltuvate sündmuste ärajätmisest tulenevate otseste kulude riigipoolset kompenseerimist juhul, kui neid ei kompenseeri teenuse tellija või ärajäämine on põhjustatud riikliku eriolukorra kehtestamise tõttu; 

● Riigi / Kredexi käendust laenumaksete maksepuhkuseks;

● Kaasata meie valdkonna ettevõtete esindajad Covid-19 viiruse majanduslike mõjudega tegelevate töörühmade liikmeks.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles