Kaja Kallas: koroonakriisi lahendamine eeldab koostööd

Riigikogu.

FOTO: Peeter Langovits.

Reformierakonna juht Kaja Kallas tegi kolmapäeva hommikul üleskutse kõigile erakondadele asuda ühiselt tegutsema, et võimaliku majandussurutisega toime tulla. 

«Koroonaviirus on laastamas maailma majandust ning finantsurge ja on ilmselge, et need mõjud kanduvad varem või hiljem ka avatud majandusega Eestisse. Viiruse leviku ja võimaliku majandussurutisega toimetulek eeldab poliitilist koosmeelt ja ühist tegutsemist. Pakun kõigile erakondadele aruteluks välja mõned mõtted, kuidas ebakindlates oludes ühiskonnana paremini toime tulla,» märkis Kallas avalduses.

Tema sõnul tuleb majanduse jahtumiseks valmistumisega alustada sellest, et saadakse selge pilt ette oma riigi rahalistest võimalustest. «Seega vajame realistlikku ülevaadet töötukassa, haigekassa ja muude valitsuse reservide olemasolust. Seejärel saame läbi mõelda, kuidas vajadusel erinevaid reserve täiendada ja riigieelarve paindlikkust suurendada, selleks et leevendada koroonaviirusega kaasnevaid negatiivseid majandusmõjusid,» tõdes ta.

Kallas leiab, et üheskoos tuleb tööturu osalistega läbi mõelda konkreetne lahendus olukorraks, kus koroonaviirus levib ja inimesed peavad töölt eemale jääma.

«Ettevõtjad ja töötajad peavad teadma, kas ja kuidas on riik valmis sekkuma, et toetada ettevõtteid ja tagama, et inimesed ei jääks haiguspuhangu tõttu sissetulekuta. See lahendus on vajalik, sest just ebakindlus võib juba iseenesest põhjustada majanduse jahtumist. Ettevõtjad ja omavalitsused peaksid saama selged juhised, millistel juhtudel võivad rakenduda Eestis täiendavad piirangud. Näiteks võimalikud kitsendused avalikele üritustele, reisimisele ja muule majandustegevusele. Kui piirangud tulevad järsku ja üleöö, siis on nendega kaasnev paanikaefekt suurem. Tähtis on ettevõtjate ning inimeste ootuste juhtimine ja eelnev valmisolek olukorraga kohanemiseks,» leiab Kallas.

Kallas märkis, et koroonaviiruse vastase võitluse esimene rinne on Eesti tervishoiusüsteem, mistõttu peaks tervishoiuasutustele ja sotsiaalsüsteemile eraldama pikema vaatega lisaraha, sest viirusega kaasnevad kulud ja erivajadused võivad olla pikemajalised, kui hetkel arvata oskame.

«Soovin, et valitsus käituks koroonaviiruse teemal avatult ja ei pelgaks opositsiooni kaasamist. Meie kõigi ühine huvi on leevendada igakülgselt viiruse negatiivset mõju Eestile. Kui valitsus soovib riigikogult tuge ning tasakaalukat arutelu võimalike seaduse ja riigieelarve muudatuste läbi viimiseks, siis Reformerakond on selleks valmis,» ütles Kallas.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles