iDeal kampaania

T1 kaubamaja tõi omanikule kümneid miljoneid kahjumit

T1, Tallinn.

FOTO: Madis Sinivee

Pro Kapital Grupp langes möödunud aastal kaubamaja T1 Mall of Tallinn intressikulude ja ümberhindluse tõttu 29,1 miljoni euroga kahjumisse.

Kuigi Pro Kapitali käive pea kahekordistus ja kasvas aastaga 98 protsenti, 55,3 miljoni euroni, kanti 29,1 miljoni euro suurust kahjumit. Tunamullu oli puhaskasum 18 miljonit eurot.

«Kontserni äritegevuse muidu positiivseid tulemusi on oluliselt mõjutanud T1 finantstulemus, mis keskuse esimesel tegevusaastal ei vastanud meie esialgsetele prognoosidele,» märkis ettevõtte tegevjuht Paolo Michelozzi börsiteates.

Üheks põhjuseks, miks paremate finantstulemuste saavutamine osutus ootuspärasest keerulisemaks, oli madalam nõudlus kaubanduspindade järele, mille tulemusel oli kaubanduspindade vakantsi osakaal suurem kui algselt eeldati.

«T1 tegevuse toetamiseks ja kaubanduspindade vakantsi vähendamiseks pakkus AS Tallinna Moekombinaat üürnikele allahindluseid ning toetas pindade kohaldamist rentnike vajadustele vastavaks. Sellel on olnud lühiajaline negatiivne mõju ärikasumile, mille tagajärjel langes kinnisvara väärtus 23 miljoni euro võrra,» selgitas Pro Kapitali juht. 2018. aastal hinnati T1 kinnisvara väärtust üles 18 miljoni euro võrra.

«Kinnisvarainvesteeringu mitterahalisel ümberhindlusel oli kontserni tulemustele oluline mõju. Lisaks mõjutavad tulemusi T1 projektiga seotud intressikulud, mis aasta lõpu seisuga ulatusid 9,5 miljoni euroni,» märkis Michelozzi.

T1 intressikulusid kajastati 2019. aastal finantskuludena, samas kui varasemalt kapitaliseeriti neid kinnisvarainvesteeringute koosseisus kuni aktiivsete arendustegevuse lõpuni 2018. aastal.

Eelnevat kokku võttes, 2019. aasta puhastulemiks kujunes 29,1 miljonit eurot kahjumit, võrreldes 18 miljoni euro suuruse kasumiga möödunud aasta samal perioodil.

Probleemid laenu teenindamisega

Uue kaubamaja oodatust madalam tulusus on Michelozzi kinnitusel tekitanud olukorra, kus tütarettevõte AS Tallinna Moekombinaat pole suutnud täita põhikreeditoriga sõlmitud laenulepingus kokku lepitud kahe finantskovenandi tingimusi (DSCR ehk Debt Service Coverage Ratio, mis näitab lühiajalist rahavoo võimet võlga teenindada ja NLR ehk Net Leverage Ratio ehk suhtarv, mis arvestab laenu teenindamise võimet ajalises mõõdus).

«Siiski on AS Tallinna Moekombinaat äritulem enne mitterahalist ümberhindamist ja intressikulusid positiivne st kasumlik. AS Tallinna Moekombinaat on laenuandjaga pidamas konstruktiivseid läbirääkimisi. Pro Kapital teavitab laenuandjaga peetavate läbirääkimiste tulemusest eraldi teatega,» teatas ettevõtte juht.

Hiljuti teatas ettevõte, et on täielikult kindlustanud Pro Kapitali olemasolevate tagatud võlakirjade refinantseerimise, emiteerides uued, mille lunastustähtaeg on 2024. aastal.

«Kuni tegeliku lunastamiseni kehtivad olemasolevate võlakirjade tingimused edasi, mistõttu oleme kohustatud nende tingimuste rikkumistest teatama. Sellest tulenevalt anname teada, et seoses Pro Kapitali tütarettevõtte ASi Tallinna Moekombinaat varade mitterahalise ümberhindamisega 2019. aasta neljandas kvartalis, ei täitnud Pro Kapital nn hooldustesti, mille kohaselt peab omakapitali suhe kogu varadesse olema suurem kui 40 protsenti,» seisab börsiteates.

«Samuti anname teada, et oodatust madalamate finantstulemuste tõttu on ASil Tallinna Moekombinaat finantsvõlgnevus seoses ülal kirjeldatud laenukohustusega, mis omakorda käivitab rikkumise olemasolevate võlakirjade tingimuste osas. Tütarettevõte tasus esimese tavapärase intressimakse tähtaegselt 2019. aasta septembris, kuid seoses käimas olevate läbirääkimistega ei ole AS Tallinna Moekombinaat edasisi intressimakseid ega rikkumisega seonduvaid lisaintressimakseid teinud. Lisaks on peatatud teise peamise kreeditoriga kokkulepitud osamaksete tasumine. Nimetatud finantsvõlgnevused ja finantskovenantidele mittevastavus võimaldab laenuandjal nõuda ennetähtaegset laenu tagastamist, kuid tänaseni ei ole laenuandja seda õigust kasutanud,» märkis Michelozzi, kelle kinnitusel käivad läbirääkimised olukorra lahendamiseks.

T1ga seotud väljakutsetest hoolimata edenevad Pro Kapitali elamuarendused plaanipäraselt ja ettevõte on kindel, et elamuprojektid genereerivad ka järgnevatel aastatel positiivseid rahavoogusid.

Pro Kapitali käive kasvas mullu 97 protsenti 55,3 miljoni euroni ning neljandas kvartalis kerkis müügitulu 159 protsenti, 18 miljoni euroni. Müügitulu kasvu mõjutasid enim aktiivne müügitegevus Tallinnas ja Vilniuses, mis kasvatas kinnisvara müüki 20 miljoni euro võrra. 8 miljoni eurone renditegevusega seotud käibe kasv tuli T1 kaubamajast.

Ettevõtte tegevuse rõhuasetus on elamu- ning äripiirkondade arendamisel Tallinnas, Riias ja Vilniuses.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles