GRAAFIKUD ⟩ Tallink maksab aktsionäridele poole vähem

Paavo Nõgene

FOTO: Sander Ilvest

Tallink Grupp teenis mullu 49,7 miljonit eurot puhaskasumit ehk 9,7 miljonit rohkem kui aasta varem.  Neljandas kvartalis teenis kontsern viimase viie aasta suurima puhaskasumi – 5,5 miljonit eurot.

Finantstulemustest lähtuvalt teeb juhatus Tallink Grupi aktsionäride korralisele üldkoosolekule ettepaneku maksta dividendi 0,06 eurot aktsia kohta. Eelmisel aastal maksti aktsionäridele kokku 0,12 eurot aktsia kohta, millest 0,05 eurot olid dividendid ning 0,07 eurot aktsiakapitali vähendamine.

Ettevõtte ärikasum kasvas mullu ligi viiendiku 171,1 miljoni euroni. Grupi puhaskasum ja ärikasum kasvasid hoolimata asjaolust, et konsolideeritud müügitulu mullu veidi vähenes ja ulatus 949,1 miljoni euroni, aasta varem oli müügitulu 0,6 miljonit eurot suurem.

Müügitulu vähenemise tingis eelkõige ettevõtte põhitegevuse tulude langus seoses seitsme laeva planeeritud doki- ja hooldustöödega aasta alguses ning müügitulu kahanemine hotellinduses tulenevalt kontserni hotellide arvu vähenemisest viielt neljale 2018. aasta lõpus.

Tervikvaates avaldasid grupi eelmise aasta finantstulemustele positiivset mõju rekordiline reisijate arv mitme kuu lõikes ning reisijate arvu kasv peaaegu kõigis geograafilistes segmentides. Tulemusi mõjutas negatiivselt tihenenud konkurents laevanduses ja seda eriti Eesti-Soome liinidel, Euroopas valitsevast majanduslikust ebakindlusest tingitud oodatust nõrgem kaubaveoturg ning samuti ka 2019. aasta lõpus Soomes aset leidnud postitöötajate streik.

«Taaskordne rekordarv reisijaid ning kasumikasv kõigi nende väljakutsete kiuste, millega me möödunud aastal silmitsi seisime, on kogu Tallink Grupi meeskonna suurte jõupingutuste tulemus. Neljandas kvartalis kasvatasime puhaskasumit 2018. aasta sama perioodiga võrreldes enam kui seitsme miljoni euro võrra ja panime pühendunud meeskonnatöö toel tugevale aastale väärika punkti,» kommenteeris tulemusi Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Ta lisas, et positiivsetele tulemustele lõid aluse senisest jõulisem kulude kontroll, tsentraliseeritumad kontserniülesed hanketegevused, fookus äritegevuse optimeerimisele ja teatud tegevuste automatiseerimisele, varasemad investeeringud laevade energiatõhususe suurendamisse ja kütusekulu vähendamisse ning paljud teised kasumlikkuse parandamisele suunatud algatused. «Ka kütusehinna osaline fikseerimine grupi jaoks väga soodsa hinnataseme juures on osutunud end õigustanud sammuks, mis panustas tuntavalt ettevõtte üldistesse finantstulemustesse,» lausus Nõgene. 

Samas tõdes Tallinki juht, et möödunud aasta pakkus ka väljakutseid. Näiteks algasid seitsme laeva dokitööd, mis toovad liinidel kaasa laevade arvu vähenemise. «Lisaks dokitöödele mõjutas meie tulemusi mõningal määral ka aasta lõpus toimunud postitöötajate streik Soomes. Samuti sattus tihenevas konkurentsis üha suurema surve alla tulu kaubaveolt kogu 2019. aasta vältel, eelkõige Eesti-Soome liinidel. Oleme hakanud sihikindlalt tegutsema, et tagada üha keerulisemal kaubaveo turul konkurentsivõime ning loodame selles valdkonnas näha positiivseid arenguid juba eeloleval aastal,» rääkis Nõgene. 

Alkoaktsiisi langetamine taastas reisijatevoo

Nõgene sõnul leevendas alkoholiaktsiisi langetamine nii reisijate arvu kui tulu kahanemist Eesti-Soome liinidel ning tõi aasta teises pooles kaasa reisijatevoo taastumise ja müügitulude suurenemiseni.

Tallink Grupi möödunud majandusaastasse jäid ka mitmed olulised investeeringud kogusummas 60,9 miljonit eurot, sh laevadele paigaldati nii uuema põlvkonna tehnoloogiat kui uuendati ka reisijatealasid.

Tallink Grupi juhatus teeb 2020. aasta aktsionäride korralisele üldkoosolekule ettepaneku maksta ettevõtte 2019. majandusaasta puhaskasumist dividendi 0,06 eurot aktsia kohta. 2019. aastal maksti aktsionäridele dividendi 0,05 eurot ja 2018. aastal 0,03 eurot aktsia kohta.

Tagasi üles
Back