Rahandusministeerium: eelarve oli oodatult miinuses

Rahandusminister Martin Helme.

FOTO: Tairo Lutter

Esialgsete raamatupidamisandmete kohaselt kujunes 2019. aasta valitsussektori nominaalseks eelarvepuudujäägiks 0,2 protsenti sisemajanduse kogutoodangust (SKT) ehk 55 miljonit eurot.

Tulemus ületas veidi rahandusministeeriumi suvist majandusprognoosi, kuid jäi 0,1 protsendiga SKTst alla 2020. aasta riigieelarve koostamise käigus korrigeeritud 2019. aasta prognoosile. Ametlikud andmed möödunud aasta kohta avaldab statistikaamet 25. märtsil, teatas rahandusministeerium.

Võrreldes 2018. aastaga paranes valitsussektori positsioon 0,4 protsendi võrra SKTst ehk 91 miljonit eurot. Keskvalitsuse positsioon oli aasta varasemaga võrreldes 175 miljonit euro parem tulenevalt suuremast maksulaekumisest ning 100 miljoni euro võrra kasvanud CO2 tuludest.

Riigieelarve kogukulude kasvu pidurdas investeeringute vähenemine 120 miljoni euro võrra. Sotsiaalkindlustusfondide positsioon oli 5 miljonit parem kui 2018. aastal ja seda haigekassat mõjutanud sotsiaalmaksutulude kasvu tulemusel.

Ka omavalitsustel puudujääk

Seevastu kohalike omavalitsuste koondpositsioon langes 2018. aasta 59 miljoni suurusest ülejäägist 30 miljoni suurusesse puudujääki, mille peamiseks põhjuseks on suurenenud investeerimismaht.

Suvise majandusprognoosiga võrreldes kujunes sotsiaalkindlustusfondide positsioon paremaks tänu sotsiaalmaksu heale laekumisele, mis viis haigekassa kavandatust suuremasse ülejääki. Töötukassa eelarvepositsioon vastas ootustele. Kohalike omavalitsuste koondpositsioon oli oodatust mõnevõrra negatiivsem ja seda peamiselt detsembris, mil suurenenud kulud viisid eelarvepositsiooni defitsiiti.

Keskvalitsuse puudujääk tulenes riigieelarvest, muu keskvalitsuse asutuste koondpositsioon oli ülejäägis. Riigieelarve tulude pool ületas suveprognoosi ootusi, kus peamiselt kütuseaktsiisi ja juriidilise isiku tulumaksu laekumine oli oodatust suurem. Kulusid kasvatasid eelkõige sotsiaalkulud ning Euroopa Liidu makse.

Valitsussektori struktuurne eelarvepositsioon selgub rahandusministeeriumi kevadise majandusprognoosi koostamisel, kui arvutatakse ümber SKT lõhe ning statistikaamet avaldab ametliku eelarvepositsiooni 2019. aasta kohta.

Tagasi üles