Levikom süüdistab eksministrit kuriteos
Raik: mulle jääb see arusaamatuks

Katri Raik.

FOTO: Mihkel Maripuu

Telekomifirma Levikom Eesti OÜ esitas riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juhi Katri Raigi kohta prokuratuurile kuriteoteate.

Levikom palub prokuratuuril alustada Raigi suhtes kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrahvide alusel, mis käsitlevad mõjuvõimuga kauplemist ja ametialast võltsimist seoses erikomisjoni 16. jaanuaril toimunud 5G konkurssi käsitleva istungi protokolli võltsimisega.

16. jaanuaril toimus riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni istung, milles osalesid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Siim Sikkut, sideosakonna juhataja Tõnu Nirk ning tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti peadirektor Kaur Kajak. Koosolekul oli kõne all Levikom Eesti OÜ avaldus 5G sageduslubade konkursi kohta. Kõik osalejad valmistavad ette 5G sagedusala konkursse ning on selle otsustajateringis.

«Korruptsioonivastase erikomisjoni istungi protokoll avalikustati 27. jaanuaril ning sellega tutvumisel ilmnes, et selles ei ole avaldatud tegelikke sõnavõtte ehk on meelevaldselt moonutatud sõnastusi või jäetud olulised sõnavõtud üldse välja. Sõnastusi muutes ja valikuliselt neid protokollis kajastades on püütud varjata 5G sageduslubade väljastamisega seonduvat korruptiivset ja kartellikokkuleppele viitavat käitumist,» ütles Levikom Eesti OÜ juhatuse esimees Toomas Peek BNS-ile.

Peek nentis, et endine sotsiaaldemokraatliku erakonna minister Rene Tammist allkirjastas eelmise aasta 29. jaanuaril 5G konkursi korraldamise määruse, mille alusel piiratakse põhjendamatult ettevõtlusvabadust ja põlistatakse oluline osa rahvuslikust sagedusressursist välismaistele ühiselt turgu valitsevatele ettevõtetele Telia, Tele2 ja Elisa, ning Levikom on selle konkursi määruse kohtus vaidlustanud.

Levikom pakkus MKM-le välja, kuidas jagada ressurssi kõiki osapooli rahuldavalt nii, et tänased mobiilioperaatorid saaksid mobiilsideks kasutada maksimaalselt sagedusi ning samas ei piirataks ettevõtlusvabadust.

«Samuti aitaks Levikomi ettepanek kiirendada viimase miili väljaehitamist ja aitaks kasutusele võtta kõige kiiremini 5G viimase modifikatsiooni, mis kiirendaks Eesti majanduse arengut. MKM keeldus Levikomi ettepanekut arutamast, esindades niimoodi ühiselt turgu valitsevate välismaiste ettevõtete huve,» leidis Peek.

Raik: see on arusaamatu

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Katri Raiki (SDE) sõnul on Levikomi süüdistus tema vastu arusaamatu.

«Kahjuks ei ole mul olnud võimalust Levikom Eesti OÜ poolt prokuratuurile esitatud dokumentidega tutvuda, lugesin pöördumisest vaid pressiteatest,» ütles Raik BNS-ile.

Tema sõnul ei viibinud Levikom OÜ kõnealusel korruptsioonvastase erikomisjoni istungil 16. jaanuaril. «Seetõttu on arusaamatu, kust pärineb nende väide, et protokollis ei ole esitatud tegelikke istungi sõnavõtte,» nentis ta.

Raik märkis, et komisjoni liikmetel ehk üks liige igast erakonnast, on alati olnud võimalik tutvuda protokolli kavandiga enne selle allakirjutamist ja avalikuks tegemist.

«Seda protseduuri olen komisjoni esimehena alati jälginud. Konkreetsele protokolli kavandile ei tulnud ühtegi kommentaari. Mulle jääb komisjoni esimehena arusaamtuks, millel põhineb Levikom Eesti OÜ väide, et protokollis on püütud varjata 5G sageduslubade väljastamisega seonduvat. Sageduslubadega seoses on käimas kohtumenetlus, seetõttu on komisjon otsustanud oodata ära lõpliku kohtulahendi,» selgitas Raik.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles