Merel tegutsemisest huvitatutel on üks kuu planeeringusse ettepanekute tegemiseks

  • Rahandusministeerium avalikustas mereala planeeringu põhilahenduse
PR Foodsi juhatuse liige Indrek Kasela avamere kalakasvanduse töölaeval Tagalahel. FOTO: Jaano Martin Ots

Kuni 18. märtsini on Eesti merealadel majandus, meelelahutus, teadus- või muu tegevusega seotud huvigruppidel võimalus teha ettepanekuid Eesti mereala tulevikukasutust reguleeriva planeeringu dokumentidesse. 

Täna algas Eesti mereala planeeringu põhilahenduse eelnõu kuuajaline avalik väljapanek, mille jooksul merealade kasutamisest huvitatud inimesed ja organisatsioonid saavad tutvuda eelnõu ja selle lisadokumentidega. 

Rahandusministeeriumi nõunik Triin Lepland selgitas, et kuigi mereala planeeringu tegemist nõuab planeerimisseadus, on laiapõhjaline ühiskondlik kokkulepe vajalik, et merealade kasutamise põhimõtted oleksid pikas perspektiivis selged. 

«Planeeringu eesmärk on panustada merekeskkonna hea seisundi saavutamisse ja säilitamisse ning edendada majandust. Põhilahendus käsitleb erinevaid merekasutusi koos, määrates suuniseid ja tingimusi. Fookuses on eeskätt uued kasutusviisid, kus on olemas või prognoositavad arendushuvid, näiteks vesiviljelus ja energiatootmine. Neis valdkondades seab planeering kasutustingimused. Tuuleenergeetika jaoks määratletakse ka arendusalad», teatas Lepland. 

Kehtestatud planeering on tulevikus aluseks mereala kasutamise otsuste langetamisel nii ministeeriumidele kui ametitele. Ettevõtjatele, investoritele, kohalikele omavalitsustele ning rannikukogukondadele saab planeering olema tegevuste suunaja. Planeeringu koostamise ja läbirääkimise käigus püütakse lahendada erinevate huvigruppide soovid mereala üheaegseks kasutamiseks, näiteks määratleda eraldi piirkonnad kalastajatele ning purjesportlastele.

Mereala planeeringu ja selle mõjude hindamise aruande ning kaardirakendusega saab tutvuda rahandusministeeriumi kodulehel ja mereala portaalis, samas on ka juhised ettepanekute ja arvamuste esitamiseks. 

Planeeringu põhilahendust ja mõjude hindamise aruannet tutvustavad avalikud arutelud toimuvad Erinevates Eesti piirkondades järgnevalt.  

  • 18.02 kl 13–15 Rahandusministeeriumis
  • 13.04 algusega kl 16 Harjumaa Proto avastustehases Noblessneris
  • 14.04 algusega kl 16 Lääne- ja Ida-Virumaa; Saka mõisa Meretornis
  • 16.04 algusega kl 16 Läänemaa; Puise Nina talus Puise külas
  • 17.04 algusega kl 16 Saaremaa; Arensburg Boutique Hotel & Spas 
Tagasi üles
Back