Helme: Raadi rehvimäe põlengu korral tuleks kolmandik Tartust evakueerida

2016. aasta detsembril algas Raadil vanarehvide ümbertöötamise asendustäitmise esimene etapp. Selle käigus jahvatati peeneks 1635 tonni rehve, ent umbes 12 000 tonni ootab ikka oma saatust.

FOTO: Kristjan Teedema

Siseminister Mart Helme saatis keskkonnaminister Rene Kokale kirja Tartus Raadil kuhjuvate vanarehvide kohta, mis on tõsiseks ohuks kogu piirkonna elanikele, sest süttimise korral tuleks evakueerida kolmandik Tartu linna elanikest.

Helme toob näiteks varasemad tulekahjud. 2013. aasta jaanipäeval toimus Raadil praegusest oluliselt väiksema rehvikogusega tulekahju, mille kustutustööd kestsid 10 tundi. «Sel korral õnneks ei levinud suits Tartu linna suunas. Lõuna-Eesti kriisikomisjoni õppuseks modelleeritud arvutuste kohaselt võib Raadi rehvihoidla süttimise korral vajada evakueerimist kolmandik Tartu linna elanikest,» kirjutas Helme.

Lisaks ületab põlemisel tekkiv saasteainete hulk suurel määral lubatud piirnorme, mis mõjutab elanike kõrval oluliselt ka keskkonda. Helme toob näiteks ka eelmisel aastal Leedus toimunud põlengukahju 55 000 elanikuga Alytuse linnas, kus evakueeriti haiglaid, suleti koole ja ettevõtteid ning tulekahju tagajärjel tekkis Leedu iseseisvusaja suurim keskkonnakatastroof.

«2015–2020 on Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni eestvedamisel korraldatud asutuste koostööd, et selgitada ohu tõsidust, initsieerida lahenduseni viivate takistuste kõrvaldamist, suurendada turvalisust ja käivitada tegevusi, mille tulemusena vanarehvid Raadilt ära viidaks,» sõnas Helme. Praeguseks on tuleohutust küll siseministri sõnul mõnevõrra parandatud, kuid reaalselt on vanarehvide kogust vähendatud vaid 1635 tonni võrra. Täpsustatud hinnangu alusel paikneb ladustatud alal jätkuvalt umbes 13 100 tonni vanarehve.

«Värskeima info alusel kavandatakse 2020. aastal läbi keskkonnainvesteeringute keskuse rahastada 1/3 vanarehvide likvideerimist, mille järel vajab likvideerimist veel umbes 7400 tonni vanarehve. Meile teadaolevalt on keskkonnainspektsioon algatanud haldusmenetluse MTÜ Rehviringlus suhtes, kes on vastutav ülejäänud rehvide likvideerimise eest. Siseministeeriumi seisukoht, eelpool toodule tuginedes on, et Raadil paiknev vanarehvide ladustamisala tuleb kiiremas korras likvideerida,» kirjutas Helme.

Tagasi üles