Sisuturundus

Levinumad põhjused, miks pank keeldub laenu andmast

FOTO: Intelligent Banker ApS

Suuremate väljaminekute tarvis pöörduvad paljud eestlased pankade poole, olgu selleks autoliising, kodu- või väikelaen. Küll aga ei pruugi kõik oma taotlusele positiivset vastust saada.  Laenutingimused sõltuvad nii konkreetsest laenutüübist kui ka pangast. Kuid on teatud tingimused, mis võivad saada laenuotsuse juures määravaks, sõltumata sellest, millise laenuga on tegemist. Toome siinkohal välja levinuimad põhjused, miks pank võib keelduda laenu andmast.

1. Stabiilse sissetuleku puudumine

Pankade jaoks on oluline, et laenuvõtja oleks maksevõimeline. Selleks soovitakse tavaliselt tõestust stabiilsest sissetulekust viimase 6 kuu jooksul, mis peab olema suurem kui nende poolt seatud minimaalne määr. Seega ei anna pangad tavaliselt laenu, kui viimase poolaasta jooksul stabiilne sissetulek puudub või on madalam kui panga seatud miinimum. Samuti võidakse nõuda lisadokumente välismaal töötavatelt inimestelt, et määratleda lisaks sissetulekule ka nende seos Eestiga.

2. Olemasoleva maksukoormuse suurus

Laenuotsuse tegemisel mängib rolli ka juba olemasolevate kohustuste hulk ja osakaal laenutaotleja sissetulekust. Kui igakuiselt läheb suur osa sissetulekust juba olemasolevate laenude katteks, ei pruugi pank uut laenu anda. Näiteks, kui juba tasutakse kodulaenu, mille maksed on igakuise sissetulekuga võrreldes kõrged, kuid sama isik soovib lisaks ka autot liisida, ei pruugi pank sellega nõustuda.

3. Omafinantseeringu või lisatagatise puudumine

See punkt kehtib just suuremate laenusummade puhul, nagu autoliising või kodulaen, mille puhul on vajalik sissemakse või lisatagatise olemasolu. Omapoolse finantseeringu või lisatagatise puudumisel võib pank anda taotlejale eitava vastuse.

4. Senine krediidiajalugu

Eelnevad maksehäired, jooksvad viivised ning hasartmängude mängimine jätavad krediidiajalukku jäljed, mida pank võib käsitleda riskikäitumisena ning keelduda laenu andmisest. Pankadele on oluline minimeerida riski, et klient jätab oma arved tasumata, mistõttu vaadataksegi eelnevat maksekäitumist.

5. Sage kiirlaenude võtmine

Kiirlaenud on lihtne viis, kuidas mugavalt lisaraha saada ning hädaolukorras kiire abi saamiseks võetud kiirlaen, mis on õigeaegselt tagasi makstud, ei pruugi panga laenuotsust mõjutada. Küll aga võivad eelnevad kiirlaenud mõjutada panga laenuotsust, kui laenu on võetud sageli tarbeostude eesmärgil.

Kokkuvõttes on oluline ennetavalt teha kaalutletud otsuseid, mis jätaks teie krediidiajaloost pangale hea mulje. Kui siiski on pank keeldunud laenu andmast, tasub küsida selgitust ning võimalusel pakkuda lisadokumente, mis tõendaksid teie maksevõimet.

Tagasi üles