Järelvaatamine ⟩ Maksuamet soovitab tulude deklareerimisel kannatust varuda

Maksu- ja tolliamet rääkis tänasel pressikonverentsil, mida tuleb tänavu füüsilise isiku tulude deklareerimisel tähele panna.

Laupäevast ehk 15. veebruarist saab maksu- ja tolliametile (MTA-le) hakata esitama tuludeklaratsioone, eeltäidetud tuludeklaratsioone paberil hakkavad MTA bürood väljastama esmaspäevast, 17. veebruarist.

MTA soovitab inimestel kindlasti mitte esimestel nädalatel büroodesse kohale rutata, kuna tekkida võivad pikad järjekorrad. Kannatust tasub varuda ka elektroonilise deklaratsiooni esitajatel – varasem praktika on näidanud, et esimestel päevadel on koormus infosüsteemile väga suur ja seetõttu kõik soovijad korraga deklaratsiooni täitma asuda ei saa. Ooteaeg võib olla pikk ka infotelefonile helistades.

«Kiiret ei ole. Sellest aastast on tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg kuu võrra hilisem ehk 30. aprill,» kommenteeris MTA avalike teenuste valdkonnajuht Sander Aasna. «Enammakstud tulumaksu tagastamine toimub samamoodi kui varasematel aastatel – kui deklaratsioon on korras, laekub raha nädala-paari jooksul. Seejuures ei olene tagastamise kiirus otseselt deklaratsioonide esitamise järjekorrast.»

Tuludeklaratsioon on eeltäidetud MTA-le teadaolevate andmete põhjal. Uuendusena on tänavu lisatud ka info MTA hinnangul maksustatava kinnisvara müügi kohta, mille eesmärk on muuta tulude deklareerimine maksumaksjatele mugavamaks ja lihtsamaks.

Aasna rõhutab, et eeltäidetud osa tuleb aga kindlasti üle kontrollida ja vajadusel muuta. «Näiteks kord kahe aasta jooksul võib tulumaksuvabalt müüa oma elukoha ning kui see tehing on sattunud eeltäidetud andmetesse, tuleb see deklaratsioonist lihtsalt kustutada,» tõi ta näite. «Kuid ka vastupidi – kui teenitud tulu on deklaratsioonist puudu, näiteks on saadud üüritulu või välistulu, tuleb see ise sisestada. Samuti tuleb ise deklareerida tulu kinnisvara müügilt, mida eeltäidetud deklaratsioonis ei ole.»

Uuendusena saab inimene soovi korral oma enammakstud tulumaksu või osa sellest suunata annetuseks. Valida saab heategevuslike ühingute seast kuni kolm annetuse saajat. Küll aga tasub tähele panna, et pärast deklaratsiooni kinnitamist tehtud annetust enam tagasi küsida ei saa.

MTA asub enammakstud tulumaksu tagastama alates 26. veebruarist neile, kes deklareerisid oma tulud elektrooniliselt ja 19. märtsist paberil deklaratsiooni esitajatele. Kui inimesel tuleb tulumaksu juurde maksta, siis selle tasumise tähtaeg on 1. oktoobril. 

Peamised muudatused tuludeklaratsiooni esitamisel:

Füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg on kuu aega hiljem ehk  30. aprill.

Tulumaksu juurdemaksmise tähtaeg on sellest aastast kõigile üks – 1. oktoober.

Aasta viimases kvartalis sünnitus-, lapsendamis- ja koondamishüvitist saanutel on õigus 2020. aasta eest saadud hüvitise osa ja sellelt arvutatud tulumaks kanda 2020. aasta tuludeklaratsioonile. Enne seda tuleks aga läbi mõelda, kas see on kasulik, sest see võib kaasa tuua hoopis tulumaksukohustuse suurenemise. Sama õigus on antud tagasiulatuvalt ka 2018. aasta viimases kvartalis nimetatud hüvitisi saanud inimestele – kui nemad otsustavad 2018. aasta hüvitist ja sellelt arvutatud tulumaksu ettenähtud proportsioonis vähendada, tuleb neil selle võrra suurendada 2019. aasta tulu ja tulumaksu ehk see tulu ise selle aasta deklaratsioonile märkida. MTA teavitab otse neid 2018. aastal hüvitise saajaid, kellel MTA hinnangul on kasulik tulu ühest aastast teise kanda. Samamoodi anname sellest teada tuludeklaratsiooni esitamise käigus.

Tuludeklaratsioonis on näha ka ettevõtluskonto kaudu teenitud tulu – see läheb kogu tulu arvestusse ehk mõjutab maksuvaba tulu. Kuid ettevõtluskonto kaudu tasutud tulumaksust mahaarvamisi teha ei saa ning seda ei tagastata.

Maksustatud tulu hulgas on tänavu ka 7% protsendiga maksustatud dividendid. Seda juhul, kui dividendimaksjast Eesti äriühingule kohaldus soodusmaksumäär (14%), sest sel juhul tuli füüsilisele isikule makstavatelt dividendidelt 7% tulumaksu kinni pidada.

Tagasisaadava tulumaksu või osa sellest saab soovi korral e-MTAs annetada tulumaksusoodustusega isikute nimekirja kantud ühingule või usulisele ühendusele. Valida saab kuni kolm annetuse saajat. Pärast tulumaksu tagastust, ehk annetuse raha ülekandmist, seda enam tagasi võtta ei saa.

Kui EMP riigi resident (ehk Eestis mitteresident) esitab tuludeklaratsiooni, saab ta lisaks maksuvabale tulule 2019. aasta osas kasutada ka muid mahaarvamisi. Need võetakse arvesse selles proportsioonis, mis vastab tema Eestis teenitud tulu proportsioonile kogu maailma tulust.

Allikas: MTA

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles