Coop Pank kasvab meeletu kiirusega

Coop Pank läks mullu börsile.

FOTO: Eero Vabamägi

Äsja börsile läinud Eesti kapitalil Coop Pank kasvas mulle meeletu kiirusega, suurendades tegevusmahtu 40% ja kasumit enam kui 16%, teatas ettevõte.

Coop Panga kasum ulatus 2019. aastal 5,5 miljoni euroni, kasvades aastaga 16,3 protsenti.

Panga tulud kasvasid aastaga 20 protsenti. Suurima panuse tulude kasvu andsid netointressitulud, mis aastaga suurenesid 23 protsendi võrra. Teenustasude tulud kasvasid aastaga 3 protsendi võrra, teatas Coop Pank börsile.

«2019. aasta oli Coop Panga jaoks edukas, täitsime kõik endale püstitatud eesmärgid. Suutsime kolmandat tegutsemisaastat järjest suurendada tegevusmahte 40 protsenti ning samal ajal kasvatada kasumit. Tulemused näitavad, et kolm aastat tagasi välja töötatud eristuv strateegia on osutunud edukaks,» ütles Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink börsiteates.

Panga tegevuskulud kasvasid aastaga samuti 20 protsendi võrra. Suurimat mõju omas infotehnoloogia-kulude kasv, mis aasta varasemaga võrreldes tõusis 53 protsendi võrra ning  personalikulude kasv, mis tõusis 21 protsendi võrra.

Coop Panga laenuportfell kasvas 2019. aastal 460 miljoni euroni, kasvades aastaga 131 miljoni euro võrra ehk 40 protsenti. Äriliinidest näitasid suurimat kasvu autoliising ja ärilaenud, kasvatades portfelli mahtu vastavalt 60 ja 50 protsenti.

Kodulaenu portfell kasvas aastaga 29 protsenti ning tarbimis-finantseerimise portfell 25 protsenti. Panga laenude turuosa oli 2019. aasta lõpus 2,3 protsenti, tõustes aastaga 0,6 protsendipunkti võrra.

Laenuportfelli kvaliteet püsis kõrge. Tulevaste võimalike laenukahjumite katmiseks tehti 2019. aastal eraldisi sünkroonis laenuportfelli kasvuga ehk 39 protsenti enam kui 2018. aastal.

2019. aasta lõpu seisuga ulatus Coop Panga hoiuste maht 507 miljoni euroni, kasvades aastaga 122 miljoni euro võrra ehk 32 protsenti. Tähtajalised hoiused kasvasid aastaga 34 protsenti ja nõudmiseni hoiused 26 protsenti. Panga finantseerimiskulu tõusis eelnevat arvesse võttes 0,8 protsendi tasemelt 1 protsendini. Panga hoiuste turuosa kasvas 2,2 protsendi pealt 2,6 protsendini.

Panga omakapitali tootlus oli 10 protsendi juures ning kulude ja tulude suhe püsis 69 protsendi tasemel.

2019. aasta neljas kvartal oli Coop Panga jaoks nii klientide arvu kui ka ärimahtude kasvu osas rekordiline. Klientide arv kasvas kvartaliga 7500 võrra, jõudes 63 800 kliendini, panga neto laenuportfell kasvas 42 miljoni euro võrra, jõudes 460 miljoni euroni ning hoiuste maht kasvas 29 miljonit eurot, tõustes 507 miljoni euroni.

Pank teenis neljandas kvartalis puhaskasumit 1,58 miljonit eurot, aasta varem aga 1,64 miljonit eurot.

Coop Panga kasvustrateegia finantseerimiseks emiteeris pank 2019. aasta kevadel kahe miljoni euro väärtuses allutatud võlakirju LHV Pensionifondidele. Juunis otsustasid panga omanikud suurendada panga aktsiakapitali 4 miljoni euro võrra.

Möödunud aasta novembris toimunud Coop Panga aktsiate esmase avaliku pakkumisega kaasas pank 31 miljonit eurot ning 10. detsembril noteeriti panga aktsiad Nasdaq Tallinna börsil.

Coop Pangal oli 31. detsembri seisuga 11 273 aktsionäri. Võrreldes panga aktsiate esmases avalikus pakkumises osalenud aktsionäride arvuga on lisandunud 421 aktsionäri.

«Jätkame jaekaubanduse ja panganduse integratsioonil põhineva eristuva strateegia elluviimist ja tegutseme selle nimel, et täita aktsionäridele antud lubadused aastateks 2020-2022,» märkis Rink.

Tagasi üles