Sisuturundus

Datel aitab kosmosetehnoloogia abil katastroofe vältida

Seoses uute põnevate projektidega sise-/ välisriikide turgudel otsime oma meeskonda uusi talente. Liitu meiega ning anna oma tööga väge arukatele kogukondadele. Tutvu tööpakkumistega Dateli kodulehel www.datel.ee.

FOTO: Datel

Tänavu 30. tegevusaastat tähistav Datel AS on läbi aegade panustanud palju meie digiriigi arengusse, toonud turule maailma mõistes unikaalseid teenuseid, sisustanud moodsa tehnikaga koole ja rääkinud aktiivselt kaasa Eesti info- ja kommunikatsioonisektori kasvamises. Et kohalikul turul on kasvule ammu sein ette tulnud, tegutsetakse aktiivselt mitmetel kontinentidel.

«Oleme aastakümnete jooksul elanud läbi kogu IT-ajaloo, alustades tegevust juba enne Eesti vabariigi taasiseseisvumist, mil olud ja ettekujutus tulevikust olid hoopis teised. Oleme näinud turul nii majandustõusu kui ka -langust, teinud käänakuid, kuid püsinud alati oma põhitegevuse juures – aidata tehnoloogia abil maailma paremaks muuta,» ütleb Eesti kapitalil põhineva Dateli tegevjuht Urmas Kõlli.

Dateli tugevus on tahe vaadata kaugemale tulevikku: «Püüame hoomata ja haarata uusi valdkondi ja oleme aktiivsed tulevikusektorites. Oskused ja teadmised ei tule loomulikult iseseisvalt pusides, vaid ikka koostöös. Näiteks on meil tihe partnerlus lisaks IT-ettevõtetele ja riigile Tallinna Tehnikaülikooli ning Tartu ülikooliga, samuti Europa Kosmoseagentuuriga,» selgitab Kõlli.

Kosmoseinfot saab rohkem rakendada

Datel on olnud aastate jooksul aktiivselt kaasatud nii riigi- kui ka avaliku sektori ühistöösse ning loonud erinevaid infosüsteeme ja infotehnoloogilisi lahendusi, millelt omakorda arendatakse uusi tooteid ja teenuseid. See annab võimaluse pidevalt areneda ja laieneda ärilises mõttes. Esile võib tõsta 2018. aastal rahvusvahelisele turule toodud satelliidi andmetel baseeruva varajase hoiatuse süsteemi SILLE, mille eest Datel pälvis Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) auhinna «Erasektori Aasta Tegu».

«Oleme palju puutunud kokku kosmosetehnoloogiatega ning aitame Tallinna Tehnikaülikooli tudengisatelliidi programmi kuldsponsorina üliõpilastel satelliite taevasse saata. Ent tegemist ei ole pelgalt mänguasjadega, vaid oluline on ka uute lahenduste testimine kosmoses. Tänu sellele saame teha kosmoses katsetusi, mida maal teha ei saa. See on ääretult põnev ja arengu mõttes oluline,» selgitab tegevjuht, kelle hinnangul kasutatakse maailmas liiga vähe kosmosest saadavat infot. «Euroopa Liidu kosmoseagentuuri satelliidid tiirlevad, seiravad, pildistavad ja saadavad maale erinevat infot, kuid seda teavet ei kasutata täna eriti efektiivselt.»

Dateli insenerid lähenesid asjale sügavamalt ning ehitasid 24/7 maad seirava satelliidi andmetele toetuva keeruka eelhoiatuste süsteemi, mis suudab tuvastada ka väga väikesi ja aeglasi nihkumisi. See annab võimaluse prognoosida võimalikke looduslikke ja geoloogilisi õnnetusi või ohukohti asustatud piirkondades, sest inimene ei taju maapinna, rajatiste või hoonete ühe-kahe millimeetriseid nihkumisi. Kui aga oleme maad koormanud sildade, tammide, hoonete, kaevanduste või kaitsevallidega, hakkab see ühel hetkel tahes-tahtmata liikuma, võides kaasa tuua ootamatuid õnnetusi või lihkeid.

«On nähtusi, mis koguvad energiat väga aeglaselt ning meie suudame neid seirata millimeetrise täpsusega. Selliste liikumistrendide avastamine kosmoses on keerulise matemaatika tulemus ning samalaadsete tulemuste saamine suuremal territooriumil maapinnal läheb rahaliselt väga kalliks. Huvi SILLE vastu on rahvusvaheliselt suur, oleme teostanud üle maailma juba enam kui 300 erinevat pilootprojekti ning tekkinud on hulk püsikliente,» lisab Kõlli.

E-Eesti üks rajajaid

1990. aastal, kui Datel loodi, oli Eestis eraettevõtjaid vähe. Kõlli sõnul on Dateli puhul tegemist pigem eneseteostuse ning teaduse ja tehnoloogia ümber kasvanud ettevõttega. Dateli asutajad olid insenerid ja IT-inimesed, kes mõtlesid kohati kõigepealt oma pööraste ideede elluviimisele ja alles seejärel ärile. Datel on oluline tegija Eesti e-riigi ajaloos, olles kaasa löönud enamiku esimeste riiklike süsteemide loomises nagu maa-ameti maaregister ja aadressiandmete süsteem, Tallinna planeeringute register, rahvuslik geoinfostandard x-GIS, politsei- ja piirivalveameti kiiruskaamerate infosüsteem, X-tee ning e-riigihangete keskkond ning paljud teised. Datelil on olnud suur roll Eesti koolide kaasajastamisel ja kinode tehnikaga sisustamisel. Põnevad väljakutsed on olnud EXPOdel Eesti paviljonide audiovisuaalsed lahendused.   Samuti on Datel panustanud  IT-edendusprojektidesse «Vaata Maailma» ja «Tiigrihüpe».

Partneriks valiti Siemens

Dateli algusaastate põhiliseks koostööpartneriks kujunes Siemens. Koostöö alguses kehtis ütlus «julge hundi rind on rasvane».  Peale asutamist kirjutasime otse Siemensi peakorterisse kirja, milles teatasime, et neli inseneri on asutanud Eestis IT firma AS Datel ning oleme valinud Siemensi enda põhipartneriks, kelle eeskujul Eestis tegutsema hakata. Sel ajal üsna tavatule kirjele tuli positiivne vastus ning koostöö läkski lahti,» meenutab Dateli juhatuse liige Üllar Pauklin. Siemens Nixdorf (praegune Fujitsu Siemens) tarkvarasüsteemid, arvutid, serverid ja kassasüsteemid, veidi hiljem pangaautomaadid ja nende tarkvara olid ja on Dateli igapäevaäri oluline osa.

«Inseneriettevõtte töötajatena oleme olnud tihedalt digiriigi arenemise kõrval, mäletame selle nüansse ning aitame riiki meelsasti ka täna. Neil, kellel pikaajalist tausta pole, on sageli raskem mõista järgmisi samme ning aru saada, miks ja kuidas mõni arendus töötab. Selline oskusteave annab meile tõsise konkurentsieelise. Meil on inimesi, kes töötavad Datelis algusest peale ning see on omaette väärtus,» ütleb Kõlli. «Valdkonna sügav tundmine ja kompetents on edu alused ning olen veendunud, et oleme omal alal – suurte andmesüsteemide ja kaardipõhiste lahenduste loomises ning kõrgemate nõudmistega IT-lahenduste arendamisel – Põhja-Euroopa tugevamate hulgas.»

Digitiiger vajab uut hingamist

Olles olnud Eesti e-riigi arengus aktiivne abiline, hoiab Dateli meeskond digiriigil silma peal ka siis, kui parasjagu üheski projektis ei osaleta. «Eestil oli hea alustada stardipositsioonilt, kus puudus nii-öelda vana kola, mida oleks tulnud elus hoida. Suured arvutid hakkasid 1990ndatel ajalukku minema, tulid pisemad ja moodsamad, mis võimaldasid paindlikke lahendusi. Lisaks oli algusaastatel palju meietaolisi ettevõtjaid, kes tegid riigi heaks e-lahendusi entusiasmist ning see andis Eestile võimaluse saada tagasihoidlike kuludega edumeelseid tulemusi,» meenutab Kõlli. «Riigi ja erasektori IT-koostöö oli äärmiselt tihe, formaalset ajaraiskamist vähe ning oli võimalus pähekaranud ideed kohe ellu viia. Et meie insenerid on maailmamõistes tipptasemel ning väga innukad, tulid lahendused tõesti head.»

Täna on aga e-Eesti jõudnud punkti, kus on vaja elus hoida mahukat ja keerukat e-riiki, suuri andmebaase ning samas teha kõike funktsionaalsemaks. «Omal ajal sai digiriik ehitatud talupojamõistuse järgi ning ei üritatudki luua ühtset kõikehõlmavat e-riigi projekti. Ühelt poolt oli see hea, aga teiselt poolt vajab selline vaba loodusena erinevates suundades «kasvav» e-riik korrastamist ning ühtlustamist. Oleme justkui unustanud, et meil on väga head ning õhukesed süsteemid, aga need vajavad hooldamist, nii-öelda õlitamist.

Oleme muutunud mugavaks ja nuriseme iga väikese vea üle, adumata, et on palju arenenud riike, kus kõik on keerulisem ja bürokraatlikum. Partnerid üle maailma on öelnud otse, et Eesti tuleb tulevikust ja teab, mis teisi alles ees ootab. Seega ei ole meie e-riik taandarengus ega katastroofis, vaid teerajajana ei ole meil ega saagi olla alati kaugemast tulevikust täpset ettekujutust. Küll tundub, et aastatega on entusiasmi vähemaks jäänud ning oleme mugavustsooni vajunud. Vaja on uusi suuri ideid, mis lükkaksid riigi ja eraettevõtted taas hoogsalt liikvele.»

Hea insener on julge katsetaja

Datelis töötab hetkel umbes 100 inimest, tööjõu voolavus on väike ning meeskond tegevjuhi sõnul stabiilne. «Oleme väheseid, kellel on IT-valdkonnas kompetents tarkvaraarendusest, riistvarast ehk infrastruktuurist esitluslahendusteni. Suudame hallata terviklikke projekte algusest lõpuni, mis annab kliendile kindluse, et tellitud lahendus arvestab kõigi oluliste osiste mõju,» selgitab ta. «Minu jaoks on tähtis, et aastatega ei ole meie inimestes kadunud innovaatikahuvi, mis on põimunud inseneriteadmiste ja vastutustundega. Julgeme võtta riske, proovida ja katsetada. Julgeme kogemuste saamiseks eksida.»

Datelist on kasvanud rahvusvaheline ettevõte, kus on tööl inimesed üheksast rahvusest, kes asuvad mitmes riigis – Eestis, Jaapanis, Suurbritannias, Indias, USA-s. Ettevõtte kohaliku turu kasvupiir on saavutatud ning nüüd panustatakse arengule teistes riikides. Täna tegutseb ettevõte lisaks koduturule aktiivsemalt ka mitmel pool Euroopas, Indias ja Ameerika Ühendriikides. Dateli tarkvaralahenduste ja -litsentside müügiga Ameerika Ühendriikides tegeleb tütarettevõte Ovela LLC. «Rahvusvahelisus tähendab suuri muutusi, näiteks töökeskkond muutub järjest inglisekeelsemaks, samuti peame rakendama palju rahvusvahelisi standardeid, tegelema küber- ja andmekaitsega,» ütleb Kõlli. «Aga oleme endiselt väga avatud arengule ja koostööle teiste ettevõtete, organisatsioonide ning teadusasutusega ja usume, et see aitab meil maailmas läbi lüüa ning järgmisel 30 aastal veel põnevamaid projekte ellu viia!»

Vaata tööpakkumisi: https://www.datel.ee/et/ettevottest/toeoepakkumised

Tagasi üles
Back