Kasumit kaotanud Swedbank vähendab kolinal dividendi

Serdbanki logo

FOTO: Remo Tõnismäe

Swedbank grupp teatas täna ettepanekust maksta eelmise aasta eest dividendi 8,8 Rootsi krooni aktsia kohta. Aasta varem maksti dividendi 14,2 Rootsi krooni.

Grupi tulud kasvasid mullu 4 protsenti 45,9 miljardi Rootsi kroonini, ent puhaskasum langes 7 protsenti 19,9 miljardini.

Grupi juht Jens Henriksson ütles, et organisatsiooni sees on tehtud suuri muudatusi, mille käigus on pangast lahkunud mitmeid töötajaid. Värbamise protsess uute töötajate leidmiseks on Henrikssoni sõnul täies hoos.

«Swedbankist saab juhtiv pank rahapesu tõkestamisel. Kolmanda kvartali aruandega esitatud rahapesu tõkestamise tegevuskava edeneb plaanipäraselt. Aasta lõpuks hõlmas programm 152 algatust, millest 67 viidi lõpule,» teatas ta.

Henriksson rääkis, et 2019. aasta lõpetati nõrgemate tulemustega kui varasemas kvartalis. «Tulud kasvasid, kuid samuti kasvasid kulud ja laenukahjumid. Konkurents Rootsi hüpoteeklaenude turul kasvas, mis tõttu vähenesid laenumarginaalid. Laenumahud olid madalamad ka suurenenud konkurentsi ja negatiivse valuutakursi mõju tõttu,» ütles ta.

Grupi eesmärk on hoida sel aastal kulusid samal tasemel ehk ligikaudu 20 miljardi Rootsi krooni juures. «Märtsis ootame Eesti ja Rootsi finantsinspektsioonide uurimistulemusi ja loodame vahetult peale seda avalikustada ka meie tellitud Clifford Chance uurimistulemused,» lisas ta. 

Rahapesuskandaalist räsitud Swedbank teenis pea 200 miljonit kasumit

Swedbank Eesti eelmise aasta kogukasum oli 198,6 miljonit eurot, mis on 8 miljonit eurot vähem võrreldes 2018. aastaga. Langus tulenes peamiselt laenukahjumite reservide ja kulude suurenemisest.

Puhas intressitulu kasvas 5 protsenti, mida põhjustasid peamiselt suuremad laenumahud. Kasvasid on nii majapidamiste kui ka ärisektori laenuportfellid, kokku 6 protsenti. Hoiused kasvasid 6 protsenti.

Puhas teenustasutulu kasvas 5 protsenti, mis tulenes klientide suuremast aktiivsusest seoses pangakaartide kasutamise ja laenude võtmisega. Puhastulu finantsinstrumentidelt vähenes 5 protsenti, mis oli peamiselt tingitud valuutavahetuse tuludest. Muud tulud kasvasid 10 protsenti eelkõige tänu suurenenud kindlustustuludele.

Kulud kasvasid 10 protsenti. Kulude tõusu peamisteks põhjusteks olid kõrgenenud personalikulud, rahapesuvastase võitluse ja kliendi tundmise tugevdamise ning turunduse ja väliskonsultatsioonide kulud. Laenukahjumite reservid suurenesid 1,9 miljoni euro võrra võrreldes reservide vähenemisega 14,8 miljoni võrra 2018 aastal.

«Oleme saanud aasta jooksul juurde uusi kliente ning jätkame aktiivset laenu andmist. Nii oleme eluasemelaenude turul näidanud suurepäraseid tulemusi. Sel aastal soovime toetada inimeste ja ettevõtete säästmise ja investeerimisharjumuste tugevdamist ning selle toetamiseks tuleme välja uute toodetega,» ütles Swedbank Eesti juht Olavi Lepp.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles