Rahapesuskandaalist räsitud Swedbank teenis pea 200 miljonit kasumit

Swedbank

FOTO: Ints Kalniņš/Reuters/Scanpix

Swedbank Eesti eelmise aasta kogukasum oli 198,6 miljonit eurot, mis on 8 miljonit eurot vähem võrreldes 2018. aastaga. Langus tulenes peamiselt laenukahjumite reservide ja kulude suurenemisest.

Puhas intressitulu kasvas 5 protsenti, mida põhjustasid peamiselt suuremad laenumahud. Kasvasid on nii majapidamiste kui ka ärisektori laenuportfellid, kokku 6 protsenti. Hoiused kasvasid 6 protsenti.

Puhas teenustasutulu kasvas 5 protsenti, mis tulenes klientide suuremast aktiivsusest seoses pangakaartide kasutamise ja laenude võtmisega.

Puhastulu finantsinstrumentidelt vähenes 5 protsenti, mis oli peamiselt tingitud valuutavahetuse tuludest. Muud tulud kasvasid 10 protsenti eelkõige tänu suurenenud kindlustustuludele.

Kulud kasvasid 10 protsenti. Kulude tõusu peamisteks põhjusteks olid kõrgenenud personalikulud,  rahapesuvastase võitluse ja kliendi tundmise tugevdamise ning turunduse ja väliskonsultatsioonide kulud.

Laenukahjumite reservid suurenesid 1,9 miljoni euro võrra võrreldes reservide vähenemisega 14,8 miljoni võrra 2018 aastal.

«Oleme saanud aasta jooksul juurde uusi kliente ning jätkame aktiivset laenu andmist. Nii oleme eluasemelaenude turul näidanud suurepäraseid tulemusi. Sel aastal soovime toetada inimeste ja ettevõtete säästmise ja investeerimisharjumuste tugevdamist ning selle toetamiseks tuleme välja uute toodetega,» ütles Swedbank Eesti juht Olavi Lepp.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles