iDeal kampaania

Kõigest käputäis tööandjaid on valitsusega rahul

Tööandjate Keskliidu juht Arto Aas Maarjamäel.

FOTO: Remo Tõnismäe

Eesti Tööandjate Keskliidu möödunud aasta viimase kvartali küsitluse kohaselt ei ole 49 protsenti ettevõtjatest rahul valitsuse majanduspoliitikaga, poolehoidu tunneb vaid 5 protsenti tööandjatest.  

Valitsuse tegevusele kriitilise hinnangu andnud ettevõtjate osakaal kasvas nii eelmise kvartali kui ka aastataguse perioodiga võrreldes, teatas tööandjate keskliit.

«Kasvava rahulolematuse taga on pidevad katsed suurendada piiranguid ettevõtete majandustegevusele, aga ka uute maksude ja regulatsioonide kehtestamise ideed. Ettevõtjaid häirib ka välistööjõu ümber toimuv rapsimine ja pensionisüsteemi lammutamine,» ütles Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas pressiteates.

Valitsuse majandusotsuseid ei pidanud kasulikuks ega kahjulikuks 46 protsenti vastanutest ning vaid 5 protsenti ettevõtjatest oli valitsuse majanduspoliitikaga rahul. Eelmises kvartalis oli valitsuse majanduspoliitikaga rahulolevaid ettevõtjaid 7 protsenti, rahulolematuid 45 protsenti ja neutraalseid 48 protsenti.

Rahulolematust oli enim töötlevas tööstuses, kus kriitilise hinnangu andis 54 protsenti vastanutest. Teenindussektori ettevõtetest oli rahulolematuid 51 protsenti, kaubanduses 43 protsenti ja ehituses 42 protsenti vastanutest.

Tööandjate hinnangul tuleks lisapiirangute asemel tegeleda seaduslike välisspetsialistide ja tudengite Eestis töötamise soodustamisega ja teha korda ametkondadevaheline koostöö ning infosüsteemid. Samuti tuleks hoiduda täiendavate piirangute ja halduskoormuse tekitamisest, mis pärsivad ettevõtlikkust.

Majanduslik kindlustunne on kõigis sektorites vähenemas, kuid teeninduses ja kaubanduses on see siiski veel positiivne. Ehituses ja töötlevas tööstuses seevastu prognoositakse majandusliku olukorra halvenemist ka edaspidi.

«Eesti töötleva tööstuse kindlustunne oli viimati nii madal 2009. aasta lõpus ja see on murettekitav, sest just selles sektoris toodetakse 15 protsenti majanduse lisandväärtusest ning saab tööd viiendik kõigist töötajatest,» lisas Aas. «Paraku on uute tellimuste maht vähenenud ning see mõjutab majandust olulisel määral,» ütles ta.

Eesti Tööandjate Keskliidu tellitud ja Eesti Konjunktuuriinstituudi tehtud küsitlusele vastas 479 tööandjat üle Eesti, neist 195 teenindus-, 138 tööstus-, 88 kaubandus- ja 59 ehitussektori esindajat.

Eesti Tööandjate Keskliit teeb küsitlust kord kvartalis alates 2015. aasta detsembrist.

Tagasi üles