Aasta esimene suurtehing: sünnib suur Eesti kinnisvarafond

Viljar Arakas

FOTO: Eero Vabamägi

Börsiettevõte Eften Real Estate Fund III AS ühendab endaga Eften Kinnisvarafond ASi, mille tulemusena tekib ligi 350 miljoni eurose varade mahuga ärikinnisvarafond, mille portfellis on Baltimaades 29 ärihoonet.

«Kuna kinnisvara on mahuäri, siis kahe identse investeerimisstrateegiaga fondi ühendamisega tekib suurem haare ning ühendfond muutub ahvatlevamaks ka välisinvestoritele,» ütles fondivalitseja Eften Capital ASi tegevjuht Viljar Arakas pressiteates.

Ta lisas, et ligi 350 miljoni eurose varade mahuga ühendfondil on eeldus jõuda Nasdaq Balti põhinimekirja kümne suurima ettevõtte hulka, arvestades fondi ligi 175 miljoni eurost omakapitali.

Fondide ühinemislepingu põhjal on tehingus ühendav pool Balti ärikinnisvarasse investeeriv Eften Real Estate Fund III AS, mille aktsiad on noteeritud Nasdaq Balti põhinimekirjas. Ühinemise peavad heaks kiitma mõlema ühingu aktsionäride üldkoosolekud, mis toimuvad 2020. aasta märtsis. Ühinemise järel hakkab fond kandma ärinime Eften Real Estate Fund AS.

Arakas lisas, et ühinevate fondide juhatuste hinnangul on laiem turusentiment kinnisvarainvesteeringute osas positiivne. «Ühinemisega suureneb varade hajutatus, sealhulgas geograafiliselt, ning vähenevad üksikinvesteeringu osakaal ja sellest tulenevad riskid nii fondidele kui ka aktsionäridele. Samas säilib fondide senine oportunistlik ja väärtust lisav investeerimisstrateegia ning ei muutu riskiprofiil,» ütles Arakas.

Suurem turukapitalisatsioon ja parem nähtavus investorite hulgas loob paremad eeldused turulikviidsuse suurenemiseks ning kinnisvarainvesteeringute arendamiseks ja finantseerimiseks. «Lähimineviku investeerimistempot aluseks võttes kuluks Eften Real Estate Fund III ühendfondi mahus varadeni jõudmiseks veel vähemalt viis aastat,» märkis Arakas.

Enne ühinemise jõustumist müüvad LHV pensionifondid Eften Kinnisvarafondis 25 miljoni euro väärtuses oma osaluse, mille omandavad peamiselt fondivalitseja Eften Capitali asutajapartnerid ja teised institutsionaalsed investorid. Eften Kinnisvarafondi aktsionäride ring, kellele kuuluvad fondi aktsiad asendatakse ühinemisel Eften Real Estate Fund III omadega, määratakse 31. märtsi seisuga.

Plaani kohaselt algaks ühendfondi aktsiatega kauplemine Tallinna börsil 2020. aasta juuni teises pooles.

Eften Real Estate Fund III AS on 2015. aastal asutatud Balti riikide ärikinnisvarasse investeeriv alternatiivne kinnisvarafond, mille aktsiad on alates 2017. aasta 1. detsembrist noteeritud Nasdaq Balti põhinimekirjas.

Alternatiivne, kinnine investeerimisfond Eften Kinnisvarafond AS on Efteni esimene fond, mis alustas investeerimistegevust 2008. aastal ning lõpetas uutesse ärihoonetesse investeerimise 2014. aastal, kui fondi plaanitud maht oli saavutatud.

Mõlema fondi koguvaradest moodustavad kinnisvarainvesteeringud üle 85 protsendi ning muu vara on peamiselt kontodel olev vaba raha.

Fondide vara valitseb  fondivalitseja Eften Capital AS, mis tegutseb finantsinspektsiooni järelevalve all. Eften Capital valitseb lisaks Eften Kinnisvarafond II ASi ja usaldusfondi Eften Real Estate Fund 4.

Eften Capital koos tütarettevõtjatega valitseb 43 ärihoonet, kus tegutseb rohkem kui 1100 üürnikku. Valitsetavate hoonete turuväärtus on ligikaudu 750 miljonit eurot.

Tagasi üles