M.V.Wool tahab taaskäivitada ühe tehase tegevuse
VTA lubab otsust kaaluda

M.V.Wooli logo.

FOTO: Tairo Lutter

M.V.Wooli teatel on Vihterpalu tehases peale süvapuhastust võetud 113 pinnaproovi sõltumatute laborite kinnitusel listeeriavabad, kui veterinaar- ja toiduameti täna võetavad proovid on samuti puhtad, annab see lootust tootmise taaskäivitamisele.

M.V.Wooli teatel võttis veterinaar- ja toiduamet (VTA) Vihterpalu tehasest pärast süvapuhastust 93 pinnaproovi, mida analüüsiti kolmes akrediteeritud laboris ning mis kõik osutusid listeeriavabaks.

«Lisaks võttis M.V.Wool enesekontrolli raames 20 pinnaproovi, mis olid akrediteeritud laborite analüüsi põhjal samuti puhtad. See kinnitab süvapuhastuse efektiivsust ning M.V.Wool on valmis Vihterpalu tehase taaskäivitamiseks 2. jaanuarist 2020, kuna on täidetud VTA ettekirjutuses sätestatud tingimus,» ütles M.V.Wooli nõukogu esimees Meelis Vetevool.

Tema sõnul saaks tehase taaskäivitamisega Vihterpalus loobuda umbes 30 inimese koondamisest.

Täna võtab VTA kokku 105 pinnaproovi M.V.Wooli Harku tehases, mis saadetakse kontrollimiseks kolme akrediteeritud laborisse. Kui ka need on puhtad, võib see anda lootust tehase taasavamisele.

VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnul võttis amet Vihterpalu tehasest kaks korda 31 proovi, mis saadeti analüüsimiseks kahte erinevasse laborisse.

«Vastusena saadud analüüsid näitasid, et proovides ei esinenud listeeriabakterit, mistõttu oleme asunud ettevõttele tehtud ettekirjutust üle vaatama. Sündiv otsus on avalik pärast seda, kui see antakse üle käitlejale,» rääkis Kalda.

«Ettevõtte Harku tehasest võttis amet täna kaks korda 35 proovi, mis saadetakse samuti kahte erinevasse laborisse. Kui sealt võetud proovid on puhtad, on ettevõte teinud suure sammu selles suunas, et tehas uuesti avada,» lisas VTA peadirektori asetäitja.

Otsivad kompromissi

Mäletatavasti suutsid nugadele läinud veterinaar- ja toiduamet (VTA) ning M.V.Wool paar nädalat tagasi suure kauplemise peale saavutada kokkuleppe, mis lubab kalatootjal vaikselt jalad alla saada ja ehk isegi osa töötajaist tagasi palgata.

Pärast esimest kohtuistungit detsembri alguses otsustas kohus kaebaja esialgse õiguskaitse taotluse osaliselt rahuldada. Inimkeeli panduna tähendas see, et firma sai jätkata külmlao kasutamist ega pidanud kogu külmutatud laovaru hävitama.

Kohtunikud panid ette, et VTA ja Wool võiksid kompromissile jõuda kolme nädala jooksul. Sellele tuginedes võetakse mõlema poole heakskiidul Harku ja Vihterpalu tehasest proovid ning saadetakse need testimisele kolme kohta: veterinaar- ja toidulaboratooriumisse, Tartus asuvasse Icosagen ASi ning mõnele Läti või Soome riiklikule referentslaborile, et saada kolmanda poole sõltumatu hinnang.

Juhul kui kõik proovid on negatiivsed ja listeeriabakterit ei leita, on tõenäoline, et tehased taaskäivitatakse. Kui aga kasvõi üks neist proovidest näitab listeerialeidu, ollakse taas lõhkise küna ees ja tehaste avamisest veel rääkida ei saa.

Puhastati kaks nädalat

M.V.Wool tegi 26. novembris 11. detsembrini tehastes põhjaliku puhastuse, mille käigus desinfitseeriti ja steriliseerisiti tootmispindu ja seadmeid kõikides ruumides.

Puhastuse käigus pesti ja desinfitseeriti esmalt seadmed ja ruumid, seejärel võeti osadeks lahti seadmed, mille kõik pinnad pesti keemiliste pesu- ja desoainetega ning steriliseeriti.

Lisaks seadmetele steriliseeriti kõrgel temperatuuril kõik töövahendid. Süvapuhastus oli täiendav meede lisaks ettevõttes alaliselt toimuvatele regulaarsetele puhastustöödele.

Tagasi üles
Back