GRAAFIK ⟩ Riigi IT-töötajate palgad tõusevad mühinal, aga iga viies lahkub

FOTO: THOMAS PETER / REUTERS / Scanpix

Riigikontrolli analüüsist selgus, et riigi IT-sektori halduskulud ja tööjõukulud kasvavad oluliselt kiiremini kui investeeringud. Vaatamata palgakasvule ei suuda riik aga häid IT-spetsialiste hoida.

Riigikontrolli ülevaate all olnud asutustes kasvas IT-töötajate palk 2017. aastal 7,4%, eelmisel aastal 4,9% ja selle aasta esimeses pooles koguni 14,5%. Vaatamata palgakasvule oli sellel aastal IT-keskustes täitmata 142 töökohta ehk 10,4% kogu tööjõust.

IT-töötatate voolavus oli eelmisel aastal 18,5% ehk töökohta vahetas iga viies töötaja, ent asutuseti probleem varieerub. Ka riigikontrolli ülevaate koostamise käigus tehtud intervjuudel leidis enamik ministeeriume ning asutusi, et tööjõu voolavus on IT-valdkonnas suur. «See on suurem kui avaliku teenistuse ja hallatavate asutuste voolavuse näitaja 13,4%. Samuti toodi intervjuudes välja, et on mitmeid vabu ametikohti, mille täitmisega on suuri probleeme. Kõige enam on vaja arendajaid, süsteemiadministraatoreid, projektijuhte, IT-arhitekte, infoturbe ja kasutajatoe spetsialiste,» kirjeldas riigikontroll ülevaates.

 

Tööjõu voolavuse põhjuseid on mitmeid. Suurimaks on erasektori IT-spetsialistide kõrgem palgatase ja sellega kaasnev üleostmine. Kuid personali koosseisu on mõjutanud ka asutustes toimunud reformid: nii asutuste liitmised, IT-ülesannete üleandmine kui ka juhtide vahetused. Lisaks on voolavuse põhjusteks toodud ka inimeste sobimatust IT-ametikohtadele, arusaamade erinevust IT-juhtimisest jms.

Asutuste sõnul nad enamasti siiski panustavad töötingimuste- ja keskkonna kvaliteedi parendamisse, sh näiteks palga tõstmise ja asutuste väärtusbaasi suurendamise kaudu. Asutuste arvates peaks töötajaid motiveerima töötamine huvitaval ja väljakutseid pakkuval töökohal, kus on mõistlik juhtimine, arenguvõimalused ning töötajaid usaldatakse ja neile antakse otsustuspädevus.

Riigikontrolli ülevaate all olid kõigi ministeeriumite (v.a kaitseministeeriumi ja kaitseväe), maa-ameti ja PRIA infotehnoloogiaga tegelevate struktuuriüksused ning IT-keskused (RIA, RIK, SMIT, KEMIT, RMIT, TEHIK).

Tagasi üles
Back