Tallinna Sadam kaotas lõplikult hüvitisevaidluse Allan Kiiliga

Allan Kiil ja Aivar Pilv Harju maakohtus Tallinna Sadama kohtuprotsessil.

FOTO: Mihkel Maripuu / Postimees

Tallinna Sadam kaotas lõplikult kohtuvaidluse oma endisele juhatuse liikmele, rahapesu ja altkäemaksu süüdistusega kohtu all olevale Allan Kiilile hüvitise maksmise küsimuses, sest riigikohus ei võtnud Tallinna Sadama kaebust arutusele.

Kuna riigikohus Tallinna Sadama kaebust ei aruta, siis jõustus Tallinna ringkonnakohtu oktoobri alguses tehtud otsus, mille järgi peab Tallinna Sadam Kiilile maksma hüvitist ja viivist kokku ligi 22 800 eurot.

Tallinna Sadam taotles kassatsioonkaebuses varem Kiili kasuks tehtud kohtulahendite tühistamist teenistuslepingust tuleneva hüvitise maksmiseks konkurentsikeelu järgimise eest 12 kuu jooksul alates juhatuse liikme lepingu  lõppemisest.  

«Seega jõustus vaidluses, mis oli eelnevalt kahel korral saanud sisulise hinnangu ka riigikohtult, kohtuotsus, mille kohaselt peab Tallinna Sadam maksma endisele juhatuse liikmele Allan Kiilile hüvitist konkurentsikeelu järgimise eest  12 kuu jooksul peale lepingu lõpetamist kokku 22 000 eurot, mille lisanduvad viivised 779,76 eurot,» ütles Kiili esindanud vandeadvokaat Aivar Pilv BNSile.

Pilve sõnul peab Tallinna Sadam hüvitama Kiilile ka selle vaidlusega seotud menetluskulud LEADELL Pilv Advokaadibüroo õigusabi eest, mis apellatsiooni- ja kassatsiooniastmes kokku moodustasid 13 610 eurot.

«Kohtuvaidluses on läbi põhjaliku ja pika menetluse kohtuotsuses põhjalikult analüüsitud juhatuse liikmega lepingu lõpetamisele kohaldatavaid nõudeid, samuti lepingu järel konkurentstikeelu kohaldamisega kaasnevaid põhimõtteid,» märkis Pilv.

Tema sõnul on see õpetlik kaasus nii ettevõtete nõukogudele kui ka omanikele oma õiguste ja kohustuste mõistmiseks ja nende järgimiseks.

Kiil oli 2004. aasta 1. märtsist Tallinna Sadama juhatuse liige ning nende vahel oli sõlmitud juhatuse liikme teenistusleping. Selle alusel oli Kiili hinnangul Tallinna Sadam kohustatud talle tasuma hüvitist, kuna ta oli esitanud avalduse lepingu lõpetamiseks.

Ligi kolm aastat kestnud kriminaaluurimise käigus kaitsepolitsei kogutud tõenditele tuginedes süüdistab riigiprokuratuur Tallinna Sadama eksjuhte Allan Kiili ja Ain Kaljuranda aastatel 2005–2015 suures ulatuses altkäemaksu võtmises ja rahapesus.

Süüdistuse järgi nõustusid Kiil ja Kaljurand võtma altkäemaksu mitmelt ettevõttelt selle eest, et nende lepingulised suhted Tallinna Sadamaga sujuksid võimalikult soodsalt.

Kiil ja Kaljurand nõustusid nii ühiselt kui ka eraldi tegutsedes võtma altkäemaksu peaaegu nelja miljoni euro ulatuses, märkis süüdistus.

Tagasi üles