Valitsus andis hoogu Liivi lahe kolme meretuulepargi sünnile

  • Tuuleparke tahavad rajada Eesti Energia, Baltic Workboats ja OÜ Tuuletraal

Meretuulepark. Pilt on illustratiivne.

FOTO: MORRIS MAC MATZEN/REUTERS

Valitsus kinnitas täna hoonestusloa menetluse ja keskkonnamõju hindamise algatamise kolme meretuulepargi rajamiseks Liivi lahte.

Kui tänase otsusega algatatud menetlus lõpeb meretuuleparkide hoonestuslubade väljastamisega, kehtivad need 50 aastat. Hoonestusloa menetlused tuleb läbi viia avatuna, et oleks tagatud võimalikult laiapõhjaline inimeste kaasamine ja nende põhjendatud huvide arvestamine, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiesindaja. 

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul on tulevikus meretuuleparkidel ülekaalukas roll Eesti liikumisel kliimaneutraalsuse suunal.

«Kui me tahame sammhaaval vähendada sõltuvust põlevkivielektrist, siis peame juba täna tegelema ka alternatiivide ettevalmistamisega. Uuringud on näidanud, et üks realistlikum võimalus selleks on meretuuleparkide arendamine,» ütles Aas. 

«See on erakordne otsus. Eesti rannikumeres praegu tuulikuid pole, aga me teame, et looduslikud eeldused on väga head. Meretuuleparkide eelis on väiksemad riigikaitselased piirangud kui maismaal, paremad tuuleolud võrreldes maismaaga ning vähem oluline ei ole ka asjaolu, et rannajoonest kaugel asuvad tuulikud ei häiri inimeste igapäevaelu nii suurel määral kui senised lahendused,» lisas Aas.

Suurimale, ligi 183 ruutkilomeetri suurusele maa-alale plaanib tuuleparki Eesti Energia. Liivi lahte Kihnust lõunasse jäävale merealale kavandatakse 160 tuulikut kokku tuhande megavatise võimsusega.

Koos 380 megavatise võimsusega meretuulepargiga plaanib Tuuletraal OÜ luua vesiviljelustaristu, kus hakatakse kasvatama ka rannakarpe. 76 tuulikuga park on planeeritud rannikust umbes 30 kilomeetri kaugusele, ala jääb nii Saaremaast, Kihnust kui ka Pärnu maakonna mandriosast 24–30 kilomeetri kaugusele. Merekaabelliin on kavandatud meretuulepargist suunaga Läänemaale, kuid taotleja kaalub ühendust ka Lätiga.

Kolmest ettevõttest kõige väiksemat, ühe tuulikuga tuuleelektrijaama Saarema lõunarannikule plaanib Baltic Workboats omanikele kuuluv Five Wind Energy. Jaam on kavandatud kaldast umbes 200 meetri kaugusele Nasva sadama lähistele. Tuuliku kõrgus maapinnast on 90 meetrit ja võimsus 4 MW. Püstitatav rajatis koosneks tehissaarest koos nõlvakindlustuse ja lainemurdjatega.

Tagasi üles