Euroopa Komisjon andis Eesti laevandusseadusele riigiabi loa

  • Riigiabi luba võimaldab laevade Eesti lipu alla toomise protsessiga edasi minna
  • Algsest ajakavast on laevandusseaduse rakendamine juba maha jäänud
  • Seaduse rakendamiseks vajalikeks tegevusteks on eraldatud vaid osa raha

Kaubalaevad Wenfengi saamas Hiinas Hebei provintsis.

FOTO: Yang Shiyao/ZUMAPRESS.com

Eile saabus kauaoodatud riigiabi luba meremeestele maksuerandi tegemiseks. See võimaldab Eestil edasi liikuda aasta alguses vastu võetud laevandusseaduste rakendamisega, et tuua ka kaubalaevad taas Eesti lipu alla.

Selle aasta veebruaris võttis Riigikogu vastu seadusmuudatuste paketi, millega nähakse ette teatud tingimustele vastaval laeval töötavatele meremeestele maksusoodustuste tegemine ja ettevõtjatele tonnaažimaksu kehtestamine. Seaduste paketi jõustumise eelduseks oli Euroopa Komisjonilt riigiabi loa saamine. Riigiabi andmine võimaldab Eesti merendussektori konkurentsivõimet tõsta ja luua sarnased tingimused teiste Euroopa riikidega, kes juba riigiabi annavad. Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul on nüüd seaduslik eeldus loodud, et tuua laevad Eesti lipu alla tagasi.

«Valitsus otsustas aasta alguses, et tuleb teha maksusüsteemis esmakordselt laevandussektorile ja meremeestele maksuerand. Laevad meie lipu all toovad meie riigieelarvesse kümneid miljoneid maksutulu, mis praegu laekub teistesse riikidesse,» ütles Aas.

Riigiabi loa saamiseks esitas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Euroopa Komisjonile koostöös Veeteede Ameti, Rahandusministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumiga valminud riigiabi eelteatise ning selle aasta augustis põhiteatise. Teatiste esitamisele järgnesid pikad läbirääkimised, mis said nüüd positiivse vastuse.

«See on Eesti laevanduse arengus suur samm edasi. Oleme koostööpartneritega teinud ära väga suure töö ning nüüd tuleb edasi tegutseda selle nimel, et laevad reaalselt Eesti lipu alla tulema hakkaksid,» ütles Veeteede Ameti arendusosakonna juhataja Eero Naaber.

Hetkel on Riigikogus teisel lugemisel seadusemuudatused, millega viiakse talvel vastu võetud seaduste pakett täielikku vastavusse Euroopa Liidu suunistega meretranspordile antava riigiabi kohta. Järgmise aasta 1. juulist jõustuva seadusemuudatusega kehtestatakse kindlatele tingimustele vastaval laeval töötavatele meremeestele 0% suurune tulumaksumäär. Erirežiimiga tagatakse meremeestele ka Eesti pension, arvestusega 750-lt eurolt. Ühtlasi luuakse kõikidele Eesti meremeestele võimalus saada ravikindlustus Haigekassaga vabatahtliku lepingu sõlmimise kaudu.

Eestis on ca 10 000 tegevmeremeest, kellest ligikaudu pooled seilavad välisriigi lipu all. Vähenev bürokraatia ja lihtsustunud nõuded aitavad tuua laevad taas Eesti registrisse.

Tagasi üles
Back