Eesti panga võlakirjadele joosti tormi

Inbanki asutaja ja nõukogu esimees Priit Põldoja panga kontoris Niine tänaval 2015. aasta kevadel.

FOTO: Erik Prozes

Reedel lõppes Inbanki allutatud võlakirjade avalik pakkumine, emissiooni esialgne maht 6,5 miljonit eurot märgiti 5,8 korda üle. Inbank kasutas õigust suurendada emissiooni mahtu maksimaalses lubatud ulatuses 8 miljoni euroni. 

Märkimisest võttis osa 1348 investorit, kes märkisid kokku 38 miljoni euro eest Inbanki allutatud võlakirju, teatas Inbank.

«Mul on hea meel, et sel korral märkisid võlakirju pea kaks korda enam kohalikke jaeinvestoreid ning enamus kohalikke fonde, mis näitab suurt usaldust Inbanki ja meie uuendusliku ärimudeli vastu,» ütles Inbanki nõukogu esimees Priit Põldoja pressiteates.

Ta lisas, et suure ülemärkimise tõttu pidi ettevõte tegema raskeid valikuid. «Siiski, nagu lubatud, eelistasime esmajärjekorras seniseid aktsionäre, võlakirjainvestoreid ja institutsionaalseid investoreid ning seejärel rahuldasime osaliselt uute investorite märkimised,» ütles Põldoja.

Inbanki nõukogu otsustas kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeerida. Maksimaalne märkimise summa investori kohta oli 500 000 eurot. Kuni 2000 euro suurused märkimised rahuldati täies mahus.

Inbanki aktsionäridele jaotati 35 protsenti nende märgitud mahust, mis on suurem kui 2000 eurot. Inbanki olemasolevatele võlakirjainvestoritele ja institutsionaalsetele investoritele jaotati 25 protsenti nende märgitud mahust, mis on suurem kui 2000 eurot.

Ülejäänud investoritele jaotati 8,63 protsenti nende märgitud mahust, mis on suurem kui 2000 eurot. Komakohtadega võlakirjade arv ümardati allapoole lähima täisarvuni.

1348 märkijast said 26 protsenti võlakirju soovitud mahus, 74 protsendile investoritele jaotati nende soovist vähem võlakirju. 

Investoritelt kaasatud allutatud kapitali kasutab Inbank omavahendite koosseisus rahvusvaheliseks laienemiseks ja kapitalistruktuuri tugevdamiseks. 

Inbank väljastas emissiooni käigus 10-aastaseid allutatud võlakirju nimiväärtusega 1000 eurot, intressimääraga 6 protsenti aastas ja lunastustähtajaga 2029. aasta 19. detsember.

Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 19. detsembril. Võlakirjad noteeritakse ja kauplemist alustatakse Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas 20. detsembril või sellele lähedasel kuupäeval.

Tagasi üles