Remonditud Vilsandi tuletorn ootab külastajatele avamiseks kohalike initsiatiivi

  • Ajaloolise tuletorni remondi ettevalmistus võttis rohkem aega kui ehitustööd ise
  • Rangete muinsuskaitsenõuete järgi renoveeritud torn on kavas avada külastajatele

Vilsandi tuletorn nüüd ja enne 2019. aasta rekonstrueerimist

FOTO: Veeteede amet

Novembri lõpus anti Veeteede Ametile üle värskelt renoveeritud Vilsandi tuletorn. Kokkuleppeid torni avamiseks külastajatele pole veel sõlmitud ning amet otsib huvilisi, kellega koostöös tuletorn turistidele avada.

2018. aastal eraldas valitsus Eesti Vabariigi juubeliaasta puhul veeteede ametile erakorraliselt 1,5 miljonit eurot Kihnu, Ruhnu, Vilsandi, Narva-Jõesuu ning Tallinna sihi alumise tuletorni remondiks. Rahast kõigi vajalike tööde jaoks aga ei jätkunud ning tookordse rahaeralduse eest said korda vaid Kihnu ja Vilsandi tornid, Tallinnas tehti algust projekteerimisega.

Vilsandi tuletorni remonttööde lõppemisest teatas veeteede ameti sotsiaalmeedialehekülg. Kas ja millal tuletorn külastajatele avatakse, ei ole praegu veel selge. Riigiasutusena ei saa veeteede amet torni külalistele avamist ja piletitulu kogumist enda peale võtta, selleks otsitakse partnerit kohaliku omavalitsuse või kogukonna organisatsioonide seast, kinnitas ameti kommunikatsioonijuht Madle Puusepp ning julgustas huvilisi ametiga ühendust võtma.

„Vilsandi tuletorni mahukad rekonstrueerimistööd on tehtud väga hästi ja põhjalikult. Oleme saanud anda panuse ühe olulise navigatsioonimärgi ja tükikese Eesti mereajaloo taastamisse,“ ütles veeteede ameti peadirektori asetäitja Anu Angerjas.

Tuletorni renoveerimisel lähtuti Muinsuskaitseameti poolt koostatud eritingimustest, mille alusel valmis eelmisel aastal renoveerimise tööprojekt. Leping Scandec Ehitusega sõlmiti 21. detsembril 2018, tööd algasid 2019. aasta maikuus. Tänavu oktoobris sai veeteede amet ka muinsuskaitseameti tunnustuse hästi renoveeritud kultuurimälestise eest.

1809. aastal rajatud Vilsandi tuletorn on Eesti läänepoolseim tuletorn. Torni tuli põleb aastaringselt pimedal ajal ja tule kõrgus merepinnast on 40,2 meetrit.

Tagasi üles