Laenutingimused pensionifondiga sidunud SEB sai trahvi
SEB: tegemist on terviknõustamisega

SEB maja. Tallinn. 27.11.2019.

FOTO: Remo Tõnismäe

Finantsinspektsioon tegi SEB pangale 2500 euro suuruse rahatrahvi, sest ei täitnud finantsteenuste osutamisele kehtestatud nõudeid.

Pank seadis finantsteenuse lepingu tingimused sõltuvusse kohustusliku pensionifondi osaku omamisega ning pani sellega toime väärteo, teatas finantsinspektsioon.

Seadus keelab pensionifondide osakute müügi sidumise mis tahes teise finantsteenusega. Näiteks ei ole pankadel lubatud siduda laenuintressi sellega, kas inimene on liitunud pensionifondiga.

Samuti ei tohi pank sundida pensionifondi osakuomanikku parema laenuintressi nimel pensionifondi investeeringuid üle tooma sama teenuse osutaja juurde.

SEB: selgitasime laenutaotlejale pensionitoodetest liiga üldiselt

SEB kommunikatsioonijuhi Evelin Allase sõnul jäi laenu saamise kohta uurinud kliendile pensionitooteid puudutav suhtlus liiga üldiseks. Samas ei tuvastatud klienditeenindaja tahet need tooted siduda.

«Klient soovis pangalt teavet laenu saamise võimaluse kohta ning edasine kliendisuhtlus jäi pensionitoodete osas liiga üldiseks, mis võis jätta kliendile mulje kohustusliku kogumispensioni ja laenutoote sidumisest,» selgitas Allas.

Tema sõnul ei jõutud pakkumise läbirääkimistest kaugemale ning kliendiga ühtegi lepingut ei sõlmitud. «Samuti ei tuvastatud klienditeenindaja otsest tahtlust siduda kõnesolevad tooted,» ütles Allas.

Küsimusele, miks laenusoovijale hakati tutvustama kogumispensioni võimalusi, vastas Allas, et tegemist on terviknõustamisega ning selle käigus on tavapärane, kui kliendiga räägitakse lisaks laenusoovile ka muudest vajadustest – igapäevapanganduse toodetest, kindlustustoodetest ning kogumislahendustest.

«Oleme kliendi ees vabandanud ning selgitanud arusaamatuse tagamaid. Pangas kehtiva korra kohaselt ei seota teenuseid või tingimusi kohustusliku kogumispensioni toodetega. Ettevõtte siseselt oleme rõhutanud täpse kliendisuhtluse olulisust sellistes olukordades,» rõhutas SEB kommunikatsioonijuht.

Allas lisas, et tegemist on kahetsusväärse juhtumiga, mida on nii majasiseselt kui ka koostöös finantsinspektsiooniga uuritud.

Ebakohased võtted

Finantsinspektsioon on sätestanud kohustusliku pensionifondi osakute turustamise nõuded.

Ebakohased võtted pensionifondide turustamisel:

  • turustamisel esitatud teave on vastuolus investeerimisfondide seaduses ja kogumispensioniseaduses teabe esitamise kohta sätestatuga
  • eksitav, ebaaus- või agressiivne kauplemisvõte tarbijakaitseseaduse tähenduses
  • pensionifondi tingimuste, prospektiga või aruannetega vastuolus oleva teabe esitamine või sellise teabe esitamisel sellise osa välja jätmine, mis võib mõjutada esitatu tähendust
  • pensionifondi väliste hüvede pakkumised, mis võivad mõjutada kliente tegema pensionifondi valikul otsust lähtuvalt nendest fondivälistest hüvedest
  • pensionifondi valikuavalduse või selle muutmise avalduse esitamisele kindlustus-, finants- või investeerimisteenuste lepingu sõlmimise eeltingimuse seadmine või loetletud lepingute tingimuste sõltuvusse panemine valikuavalduse või selle muutmise avalduse esitamisest
  • teise pensionifondivalitseja või pensionifondi suhtes negatiivse fooni loomine, ilma et selleks puuduvad objektiivsed alused või seda tehakse viisil, kus meelevaldselt rebitakse teabe esitamiseks välja üksikuid näitajaid, kuid tervikpilti arvestades võib see olukord näida teisiti
  • teise pensionifondi tootlusele viitamine, ilma et seejuures järgitaks seaduses kehtestatud nõudeid tootluse avalikustamisele
Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles