Tuntud tantsukool sai kohtus vahevõidu

JJ-Street tantsukool esinemas Koolitantsul 2017.

FOTO: Arvo Meeks

Riigikohus otsustas, et tantsukoolil JJ Street ja teistel huvikoolidel on õigus mängida oma tundides muusikat Eesti Esitajate Liidule autoritasu maksmata.

2016. aastal alanud kohtuvaidluse keskmeks on Eesti Esitajate Liidu hagiavaldus, mille järgi kasutab MTÜ Urban Style, mis haldab tantsukooli JJ-Street, fonogramme ärilisel eesmärgil ning peab maksma teoste esitajatele ja fonogrammitootjatele selle eest õiglast tasu.

Tantsukool aga tugines oma vastuses autoriõiguse seaduses sisalduvale erandile, mis võimaldab õppeprotsessis teoseid, esitusi ja fonogramme üldsusele suunata selle eest tasu maksmata.

Nii Harju maakohus kui ka ringkonnakohus andsid õiguse tantsukoolile selgitades, et kuna fonogrammide avalik esitamine toimub õppeasutuse vahetus õppeprotsessis, siis on seaduses toodud erandi eeldused täidetud. Riigikohtu tsiviilkolleegium kinnitas, et kuna MTÜ Urban Style on registreeritud huvikool, siis laieneb neile teose vaba avalikku esitamist ja fonogrammide üldsusele suunamist võimaldav erand sarnaselt teiste haridusasutustega, kus õppimine ja õpetamine toimub õppekava alusel. 

Kohtuvaidluses JJ Streeti tantsukooli esindav advokaadibüroo PwC Legal vandeadvokaat Indrek Kukk selgitas, et  kohtuotsusest võidavad paljud huvikoolid, kuid veelgi enam Eesti noorsugu laiemalt. «Otsus aitab edendada huvitegevust ja kultuuri, millest võidavad pikas perspektiivis ka autorid ja esitajad. Riigikohtu lahend asetab erahuvikoolid autoriõiguse seaduse tähenduses samale pulgale üldhariduskoolidega. Seega tuleb neid ka võrdselt kohelda,» rõhutas Kukk.

Samas märkis advokaat, et kõnealune teose vaba kasutust võimaldav autoriõiguse seaduse säte vajaks seadusandja poolt täpsustamist, vältimaks edasisi seaduse tõlgendamise vaidlusi, eeskätt konkreetse erandi kohaldamise lisatingimustes.

Tagasi üles