Apteegireform kukkus kokku
Täiendatud

Praegusel kujul ei vastaks paljud apteegid tuleval aastal kehtima hakkavatele nõuetele.

FOTO: Urmas Luik

Koalitsioon otsustas peatada juba viis aastat tagasi kokku lepitud ja pikalt ette valmistatud apteekide reformi, mis kohustas hulgimüüjaid müüma apteegid proviisoritele.

Apteegireformile piduri tõmbamist põhjendavad poliitikud seletuskirjas peamiselt sellega, et püstitatud eesmärk, et proviisorapteegid täidavad tekkiva tühimiku, on olnud ennatlik. Nimelt peaks apteegireformi jõustumisel üldapteegi tegevusloa väljastamisel kuuluma 51 protsenti proviisorile, kes töötab vähemalt ühes temale väljastatud tegevusloa alusel tegutsevas üldapteegis juhatajana.

Samuti seati piirang ka apteekide arvule linnas, mille järgi ei tohi ükski apteegiomanik üle 4000 elanikuga linnas omada osalust rohkem kui neljas apteegis. See tähendaks, et isikute ring, kellele on lubatud ja võimalik apteeke võõrandada, on oluliselt piiratud. Värske eelnõu tõmbab aga pea viis aastat tagasi vastu võetud seadusele kriipsu peale. 

«Kuna eelnõu koostamise hetkeks on selge, et reformi jõustumise hetkeni jäänud aja jooksul ei hakka proviisorite poolt massilist üldapteekide ostmist toimuma, toob see endaga kehtiva seaduse alusel kaasa drastilise apteekide arvu vähenemise. Tegemist on otsese ja tõsise riskiga rahva tervise kaitse kui põhiõiguse kontekstis,» põhjendatakse seletuskirjas. 

Samuti rõhutavad apteegireformile piduri tõmbajad, et apteegiomandi piirang ning teiste mitteproviisorist apteegiomanike suhtes kehtiv omandi vähemusosaluse nõue piiravad oluliselt nende apteegiomanike ettevõtlus- ja tegevusvabadust. Lisaks võib esineda ka põhiseadusega vastuolusse minekut. 

Samuti heidetakse seletuskirjas ette, et aastatetagustele seadusemuudatustele pole tänaseni tehtud mõjuanalüüsi. 

Apteegireformi tühistamise eelnõu on algatanud Keskerakonna, EKRE ja Isamaa fraktsioon. Isamaa apteegireformi töörühma juht Priit Sibul kinnitas Postimehele, et rühm võib saata vastava eelnõu riigikokku järgmisel nädalal.

Postimees kirjutas juba kuu aega tagasi, et valitsuses küpseb plaan apteegireformi tühistamiseks. Toona kogunes apteegireformi arutama koalitsiooni töörühm ning uue mõttena tuli kaalumisele kogu reform üldse ära jätta ja kogu ravimiturg vabaks lasta.

Viis aastat tagasi vastu võetud apteegireform näeb ette, et alates 1. aprillist 2020 ei tohi apteeki omada ravimite hulgimüüjad ja kõik apteegid peavad kuuluma 51 protsendi ulatuses proviisoritele.

Seda plaani pooldab Proviisorite Koda. Hulgimüüjatele kuuluvaid apteegikette esindav Eesti Apteekide Ühendus (EAÜ) on jällegi olnud seda meelt, et apteegireformi ei peaks praegusel kujul ellu viima.

Pikalt ettevalmistatud apteegireform tõsteti ootamatult valitsuse lauale oktoobri lõpus. Proviisorid nägid juba toona selle taga osa poliitikute soovi reform ketiapteekide survel tagasi pöörata.

Tagasi üles
Back