Kaks ettevõtet said börsilt hoiatuse, kolmandale kirjutati välja trahv

Tallinna Börs

FOTO: Erik Prozes

Nasdaq Tallinna börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjon otsustas trahvida UPP Olaines OÜ-d hilinenud aruannete eest ning teha hoiatuse Ekspress Grupile ning Silvano FG-le. 

Komisjon trahvis UPP Olaines OÜ-d 1000 euro suuruse leppetrahviga, sest ettevõte ei esitanud õigel ajal eelmise aasta majandusaasta aruannet ega selle aasta esimese kvartali vahearuannet. 

Nimelt oli majandusaasta aruande esitamise tähtaeg 30. aprillil, kuid UPP Olaines esitas selle 14. juunil. Esimese kvartali vahearuande esitas ettevõte 4. juunil ehk lubatust neli päeva hiljem.

Samuti määras komisjon hoiatuse AS-le Ekspress Grupp, sest ettevõte avalikustas 7. oktoobril börsiteate, milles teavitas suunatud võlakirjaemissioonist, kuid jättis eelnevalt avalikustamata teabe kavandatava võlakirjaemissiooni kohta.

Lisaks sai kogumis hoiatuse ka AS Silvano Fashion Group. Probleemiks oli nimelt asjaolu, et Silvano FG uueks nõukogu liikmeks valiti 3. mail Triin Nellis, kuid info tema tausta kohta avaldati nädal hiljem, 10. mail. Lisaks sai ettevõtte hoiatuse selle eest, et avaldas 26. mail esimese kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuande, kuid ei täpsustanud piisava põhjalikkusega majandustulemuste muutusi.

Nimelt peab ettevõtte poolt börsiteatena avalikustatav majandustulemuste kommentaar sisaldama aruandeperioodi majandustegevuse ja finantstulemuste täielikuks ja objektiivseks hindamiseks vajalikku teavet, sealhulgas teavet erakorralise või ühekordse iseloomuga tulude ja/või kulude kohta.

Ka peab majandustulemuste kommentaar sisaldama kirjeldust emitendi majandustegevust ja finantstulemusi mõjutanud olulistest asjaoludest aruandeperioodil.

Tagasi üles
Back