Fotod: Rail Balticu trassi ehitus sai nurgakivi

Täna asetati nurgakivi Rail Balticu trassil asuvale Saustinõmme maanteeviaduktile Tallinna ringteel.

Rail Balticu ehituse lükkasid käima peaminister Jüri Ratas ja Euroopa Komisjoni transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul on oluline projektiga tempokalt edasi liikuda. «Rail Baltic on Balti riikide läbi aegade kõige suurem ehitusprojekt, mistõttu on iga selline sündmus, kus näeme vahetult projekti edenemist, märgilise tähendusega. Samavõrd oluline on hea riigisisene ja asutuste vaheline koostöö ning usun, et Rail Baltic Estonia, maanteeamet ja ühisettevõte RB Rail suudavad täna kinnitatud koostööd tulevikus ka järgmistel Rail Balticu objektidel edukalt rakendada,» sõnas Aas.

Saustinõmme viadukt, mis ületab Rail Balticu põhitrassi, on Rail Baltic Estonia ja maanteeameti esimene koostööprojekt ühenduse rajamisel. 

Ettevõttega AS YIT Infra Eesti sõlmitud ehitusleping hõlmab 4,1 kilomeetri pikkuse eraldusribaga neljarajalist maanteed, mis ühendab Luige ja Saku liiklussõlme. Lisaks Rail Balticu trassi ületavale maanteeviaduktile on lõigule planeeritud ka Saku liiklussõlme uued paarisviaduktid ning loomatunnel. Kolmest teelõigule tulevast paarisviaduktist üks, Saustinõmme viadukt, hakkab ületama planeeritud Rail Balticu trassi. Kõik tööd peaksid olema lõppenud 2021. aasta II kvartaliks.

Ehitustööde kogumaksumus on ca 19 miljonit eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus maanteeameti tööde osale 10,31 miljonit eurot ning Rail Baltic Estonia OÜ finantseeritav Saustinõmme viadukt ja sellest tulenevad lisatööd moodustavad 6,92 miljonit eurot.

Pidu katku ajal: töötajad kurdavad juhtimiskriisi üle

Sündmust varjutab projekti koordineerimiseks loodud RB Raili 62 töötaja (kokku on neid pisut üle 80) eile esitatud avalik pöördumine, milles Rail Balticu elluviijad märgivad, et kiirraudtee ehitamine on ohus kehva juhtimise ja huvide konflikti tõttu.

«On aeg küsida riikide parlamentidelt, valitsustelt ja Euroopa Komisjonilt, kas Rail Baltic on projekt, mis toob Balti riikidele ja Euroopa Liidule pikaajaliselt kasu, või jätkab see ebaefektiivselt, huvide konfliktide ja hooletu suhtumisega Euroopa Liidu ja riigi rahasse. Meie, RB Rail ASi töötajad, oleme pühendunud Rail Balticu juhtimise ja projekti elluviimise parandamisele,» seisab avalikus pöördumises.

Töötajad nõuavad, et projekti üle valvaksid peaministrid, kuna praegune killustatud vastutus ei taga selle efektiivset elluviimist.

Projekt on halva juhtimise ja huvide konfliktide tõttu sattunud töötajate hinnangul kriitilisse olukorda, mistõttu nõutakse nõukogu esimehe Karolis Sankovski tagasiastumist. Töötajate hinnangul pole ta järginud head juhtimistava ega suutnud ära hoida juhtkonna pidevat vahetumist.

Tagasi üles