Meremeeste ametiühing: Eesti laevaperet sunniti rikkuma kollektiivlepingut

Merelaev Sailor.

FOTO: Navirail

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu (EMSA) teatel toimus eile õhtul Soomes Hanko sadamas Eesti lipu all seilaval laeval intsident, milles sunniti Eesti laevaperet kehtivat kollektiivlepingut rikkudes osalema laeva laadimisoperatsioonides.

EMSA sõlmitud kollektiivlepingute kohaselt ei tohi laevapere liikmetelt nõuda kauba käitlemisega seotud töid, mida traditsiooniliselt või ajalooliselt teevad sadamatöölised. Hanko sadamas lõpetasid sadamatöötajad töö kell 23, mille tulemusena jäi laevale laadimata kümmekond veokit, teatas EMSA.

Paldiski ja Hanko vahel seilava merelaeva Sailor kapteni korraldusel jätkas osa laevapere liikmeid laadimist sadamatöötajate asemel. Taolise tegevusega rikkus laeva kapten EMSA hinnangul kehtivat kollektiivlepingut.

Kõik EMSA sõlmitud kollektiivlepingud sätestavad selle, et kui laev on sadamas, kus on kollektiivne töötüli sadamatööliste ametiühingu osavõtul, siis ei tohi keegi laevapere liikmetest tegelda peale- ja mahalaadimisega, mida traditsiooniliselt või ajalooliselt teeksid töötülis osalevad sadamatöölised ja mis võiks mõjutada töötüli kulgu.

Tööandja ei tohi rakendada mitte mingisuguseid mõjutusvahendeid laevapere liikmete vastu, kes sellist töötüli ja legaalset tegevust austavad. Selle punkti alusel ei loeta tööst keeldumist meretöölepingu rikkumiseks.

«Eks me kohe hommikul arutame oma juhtkonnas ja ka laeva usaldusisikuga, mis me ette võtame. Üks on selge, et me ei aktsepteeri taolist laevapere survestamist, millega selgelt rikutakse kehtivat kollektiivlepingut. Esimene samm saab olema selgituse nõudmine tööandjalt, kelle alluvuses kõnesoleva laeva kapten töötab ehk siis Navirail OÜlt,» kommenteeris EMSA esimees Jüri Lember. 

Tagasi üles