VTA peatas M.V.Wooli tegevuse: puhastus polnud piisavalt tõhus
Töötajad lähevad sundpuhkusele

Kalatootja M.V.Wool juht Mati Vetevool.

FOTO: Mihkel Maripuu

Alates tänasest peatab veterinaar- ja toiduamet (VTA) ettekirjutusega M.V.Wooli tegevuse Harkus ja Vihterpalus asuvates tootmisüksustes. Amet on seisukohal, et ettevõtte tegevus haiguspuhanguid põhjustanud listeeria tüve ST1247 hävitamiseks pole olnud piisav.

VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnul sündis sulgemise otsus põhjaliku analüüsi tulemusel. «Kuna ettevõtte senised tegevused pole taganud ohu maandamist, siis ettevõtte toidukäitlemise peatamine on meede tagamaks, et tarbijani ei jõuaks haigustekitajaga saastunud toit,» selgitas Kalda.

Seni kehtis ettevõttele nn nulltolerants Listeria monocytogenes'ele. Kuna amet on järelevalve käigus jätkuvalt selle bakteri esinemist ettevõttes tuvastanud, siis pole abinõud olnud piisavalt tõhusad.

Ettevõte saab alustada taastootmist juhul, kui on ametile tõendanud, et käitlemine on nõuetekohane ning konkreetne oht kõrvaldatud.

Listeria monocytogenes'e tüvi ST1247 on põhjustanud haigestumisi nii Eestis kui ka Euroopas. Tegemist on puhangutüvega, mis on väga tõvestav ning ohustab ennekõike nõrga immuunsüsteemiga inimesi – rasedaid, vanureid jne. Listerioosile on omane pikk peiteaeg, mis varieerub mõnest päevast kuni kolme kuuni.

Listeeriasse nakatumise põhjusteks võib olla saastunud toit nagu näiteks liha, kala, piimatooted, salatid ja puu- ja juurviljad. Erinevalt teistest toidu kaudu levivatest bakteritest võib listeeriabakter paljuneda isegi madalatel temperatuuridel ehk ka näiteks külmkapis.

Esimene teade tuli märtsis

8. märtsil sai VTA Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) ja Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) käest informatsiooni, et viies Euroopa Liidu liikmesriigis on inimestel olnud Listeria monocytogenes'e haiguspuhanguid. Analüüsi tulemused seostasid selle Eesti ettevõtte M.V.Wool ASi toodetega, misjärel tegi VTA 13. märtsil tootjale ettekirjutuse, et see oma väljastatava toodangu ohutust rangemalt hindaks.

Varem oli VTA tunnistanud ettevõtte poolt toodete ohutuse tagamiseks rakendatavad meetmed piisavaks.

4. juunil avalikustasid EFSA ja ECDC rahvusvahelist puhangut puudutava riskihinnangu. EFCA-ECDC raportis välja toodud haigus- ja surmajuhtumid on seotud AS-i M.V.Wool tööstuse ja selle toodanguga ning mitte ASi M.V.Wool kasutatava toorainega.

Seni ettevõttele seatud nõuete kohaselt oli M.V.Wool kohustatud iga toote partii puhul tegema proovivõtu, et tuvastada Listeria monocytogenes'e leidumine. Positiivse Listeria monocytogenes'e tulemuse korral oli keelatud partiid ettevõttest välja saata.

M.V.Wool: töötajad lähevad sundpuhkusele

Seoses ettekirjutusega kutsub M.V.Wool VTAd võtma riikliku järelevalve käigus uhtmeproove, et saada analüüsitulemuste alusel ettevõtte puhtusele kinnitus, kuna viimase kuu aja jooksul ei ole tehasest listeeriat leitud.

M.V.Wool täidab ettekirjutuse, teeb kõik tekkinud olukorra lahendamiseks ja suhtleb täiendavalt kõigi partneritega. Ettevõte teatas, et kuni olukorra lahenemiseni peavad töötajad arvestama sundpuhkusega alates homsest, 26. novembrist.

M.V.Wool leiab, et ettekirjutus on põhjendamatu ja ebaproportsionaalne, kuna VTA on avalikkusele kinnitanud, et tarbijateni jõudev toit on ohutu. Eestis ei ole tänavu ükski inimene haigestunud listeeriabakterist ST1247, mida on seostatud M.V.Wooliga. Lisaks on ettevõte esitanud tegevuskava, et bakter tootmisest välja juurida.

Pärast 23. oktoobrit on M.V.Wool AS võtnud Harku tehases ligi 500 listeeriaproovi, mis kõik on olnud puhtad. Ettevõte on enesekontrolli eesmärgil võtnud tootmispindadelt 63 proovi ning toodetest 428 osaproovi. Analüüse teevad sõltumatud ja ametlikult akrediteeritud laborid.

M.V.Wool on seisukohal, et ettevõtte kalatooted on alati vastanud Euroopa Liidus kehtivatele piirnormidele ning tooted on ohutud.

Tagasi üles