Sisuturundus

Oxford Economics’i hinnangul on Huawei toodetud lisandväärtus Euroopa majandusele pea 13 miljardit eurot

Abraham-Liu

FOTO: Huawei

Sõltumatu majandusmõttekoja Oxford Economics värske raporti hinnangul oli Hiina tehnoloogiagigandi kogupanus Euroopa SKP-sse 2018. aastal umbkaudu 12,8 miljardit eurot. Märkimisväärne panus tuleb läbi laialdase tarneahela, teadus- ja arendustegevuse ning seeläbi loodut töökohtade. Otseselt või kaudselt pakub Huawei erinevates Euroopa riikides tööd pea 170-le tuhandele inimesele.

Otseselt panustas Huawei Euroopa SKP-sse 2018. aastal 12,8 miljardit eurot, mida on pea kaks korda rohkem, kui 2014. aastal. Samal perioodil kasvas Huawei poolt pakutav tööhõive 13 protsenti ning maksulaekumine tööjõukuludelt 17 protsenti.

„Uus Euroopa Komisjoni kooseis on seadnud eesmärgiks tagada liidule digitaalne suveräänsus läbi kontinendiülese tehnoloogilise ökosüsteemi. Oxford Economics-i avaldatud uuring kinnitab, et Huawei on üks nendest ettevõtetest Euroopas, mis panustab pidevalt oma toodete ja teenuste arendamisesse toetades seeläbi EL-i antud ökosüsteemi rajamisel,“ ütles Abraham Liu, Huawei Euroopa regiooni asepresident. Liu sõnul toetab Huawei EL-i globaalset konkurentsivõimet aidates siinsetel ettevõtetel kaasajastada oma teenuseid ja tootmisvõimekust vältides nõnda regiooni mahajäämust digiteerimises. „Meie sihiks on toetada Euroopa Komisjoni EL digiajastusse toomisel,“ lisas Liu.

Oluline partner Euroopa ettevõtetele

Lisaks kiirete ja usaldusväärsete andmesidevõrkute rajamisele koostöös kõigi suuremate Euroopa operaatoritega, teeb Huawei märkimisväärseid investeeringuid teadus- ja arendustegevusse. Kokku on ettevõttel 23 arenduskeskust 12-s Euroopa riigis, lisaks veel teadusprogramm, mille partneriteks 140 Euroopa ülikooli. „Programmi eesmärk on toetada ülikoole uute lahenduste loomisel alustades juhtmevabadest süsteemidest lõpetades fiiberoptikaga, pilveandmetöötlusest materjaliteadusteni. Just need on lahendused, mis tagavad Euroopa majanduse konkurentsivõime ka tulevikus,“ selgitas Liu.

Oxford Economics mõõtis Huawei majandusmõju Euroopas aastal 2018, arvestades nii ettevõtte otsest kui ka kaudset panust Euroopa SKP-sse. Huawei loodud lisandväärtus Euroopa majandusele jaotus mõttekoja hinnangul järgnevalt:

• 2,5 miljardi suurune otsene panus – tuleneb otseselt ettevõtte tegevuskuludest kogu EL-is, Islandil, Norras ja Šveitsis.

• 5,4 miljardit eurot kaudne panus - hõlmab Huawei kogu tarneahela ulatuses tehtud hankeid kaupade ja teenuste pakkujatelt 12-s Euroopa riigis.

• 4,9 miljardi eurot indutseeritud panus - ehk Huawei tegevuse laiem majandusmõju, mis avaldub Huawei ja selle tarneahela ettevõtete töötajatele makstud palgas, mis omakorda jõuab ringiga tagasi majandusse.

Nii pakkus tehnoloogiaettevõte Oxford Economic’I hinnangul 2018. aastal Euroopas tööd ligi 169 700 inimesele, sealhulgas 13 300 töötajale ettevõtte Euroopa allüksustes ning 80 300 töötajale Huawei tarneahela kaudu.

Oxford Economics on sõltumatu mõttekoda, mis asutati 1981. aastal Oxfordi Ülikooli majandusteaduskonna poolt pakkumaks majandusprognoose ja modelleerimist UK ettevõtetele ja finantsasutustele, mis soovisid laieneda välisturgudel. Tänaseks on Oxford Economics kasvanud juhtivaks ülemaailmseks nõustamisettevõtteks, mis tegutseb enam kui 200-s riigis, 250-s tööstusharus ning 7000-s linnas ja regioonis.

Tagasi üles