Ootamatu pööre pensionireformis: investeerimiskonto võimalus lükkub edasi

Rahandusminister Martin Helme.

FOTO: Erik Tikan

Rahandusminister Martin Helme sõnul on valitsus arvestanud võimalusega, et investeerimiskonto kasutamise võimalus võib tekkida ülejäänud pensionireformi rakendumisest hiljem.

Investeerimiskonto on Helme sõnul kogu seaduse kõige uuenduslikum osa, mille väljatöötamine on olnud üks ajamahukamaid ja vaevarikkamaid protsesse. Neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil rääkis minister, et see on toimunud koostöös pankade ja muude finantsinstitutsioonidega, kes investeerimiskonto teenust pakkuma hakkavad.

«Meie eeldus on see, et finantsinstitutsioonid on ise huvitatud sellest ja teevad omalt poolt pingutusi, et see hakkaks võimalikult kiiresti koos reformiga kohe tööle, aga me oleme arvestanud ka võimalusega, et investeerimiskonto rakendub ajaliselt hiljem kui ülejäänud sambareform,» märkis Helme.

«Meil võib tekkida väike ajaauk vahele alates sellest hetkest, kui saad lihtsalt raha välja võtta kuni selle hetkeni, et saad raha fondist välja võtta ja panna investeerimiskontole. Me loodame, et see ajaauk ei saa olla väga pikk,» lisas rahandusminister.

Valitsus kiitis neljapäeval heaks kogumispensioni teise samba muudatused, millest tulenevalt muutub raha teise pensionisambasse kogumine vabatahtlikuks.

Inimesed, kes teises sambas kogumist jätkata soovivad, ei pea midagi tegema ja nende jaoks jätkub kõik vanaviisi. Muudatuste tulemusel muutub teise pensionisambaga liitumine ja lahkumine vabaks – selleks tuleb esitada vastav avaldus pensionikeskusele või pangale.

Kogumispensioni teisest sambast saavad soovijad lahkuda, lõpetades lihtsalt sissemaksete tegemise ja jättes seni kogutud raha pensionifondi edasi kasvama või võttes lõpetades nii sissemaksed kui ka võttes juba kogutud raha välja. Investeerimishuvilised saavad võimaluse oma teise samba vahendeid iseseisvalt isikliku pensioni investeerimiskonto kaudu edasi investeerida.

Teise samba raha alles pensionieas välja võttes saab samuti valida, kas võtta raha välja korraga või siis eluaegse või tähtajalise pensionina. Pika pensioniplaani alusel väljavõetavat raha ei maksustata üldse, muudel juhtudel oleks maksumääraks 10 protsenti.

Teisest sambast lahkunutel tekib kümne aasta möödudes võimalus sambaga uuesti liituda. Uuesti liitunutel on pärast kümneaastast kogumisperioodi võimalik taas raha välja võtta ja sambast veel korra välja astuda. Sellised inimesed saaksid tulevikus pensioni üksnes esimesest sambast või olemasolu korral kolmandast sambast.

Pensionisambasse kogutud raha tuleb välja võtta täies mahus, raha osaline väljavõtmine pole lubatud. Kuni 10 000 euro suurused summad makstakse välja ühe korraga, suuremate summade osas tehtaks väljamakse kahes või kolmes osas. Väljamakselt tuleb tasuda tulumaks.

Valdav osa muudatustest on praeguste plaanide järgi kavandatud rakenduma 2021. aasta jaanuaris, kuid avaldusi teise sambaga liitumiseks või sealt lahkumiseks saaks muudatuste jõustumise järel hakata esitama suvel 2020.

Tagasi üles