Aab meelitab riigitööle rohkem teisest rahvusest inimesi

Riigihalduse minister Jaak Aab. FOTO: Mihkel Maripuu

FOTO: Mihkel Maripuu

Rahandusministeeriumis valminud analüüs soovitab värvata avalikku teenistusse rohkem teistest rahvustest inimesi.

«Riigi teenistuses on palju huvitavaid väljakutseid politseinikest, päästjatest kuni analüütikute ja IT-spetsialistideni. Samas töötab avalikus teenistuses vaid 10,8 protsenti teisest rahvusest inimesi,» ütles riigihalduse minister Jaak Aab pressiteate vahendusel.

Aab märkis analüüsi tutvustades, et võttes arvesse tööealise elanikkonna vähenemist ja sellest tulenevaid väljakutseid töötajate värbamisel on oluline panustada muukeelse elanikkonna kaasamisse ja teavitustöösse tööjõuturul. Lõimumine tööturul ei piirdu vaid majandusliku toimetulekuga, sest see soodustab ka inimeste sotsiaalset ja kultuurilist kaasatust.

Analüüsis tõdetakse, et tihti loobuvad vene emakeelega noored kandideerimisest, sest ei pea oma keeleoskust piisavalt heaks ja pelgavad eelarvamust rahvuse tõttu. Samas selgitatakse analüüsis, et avalikku sektorisse värbamine põhineb võrdse kohtlemise printsiibil. Kandidaadi valimisel lähtutakse ainult tema kompetentsusest, kogemusest ja isikuomadustest. Kui keeleoskus on piisav, siis asutused on valmis tööle võtma ka muu emakeelega inimesi.

Selleks, et julgustada teistest rahvustest inimesi, eriti noori kandideerima, tuleb teha aktiivsemalt teavitustööd. Koostatud ettepanekute põhjal tuleb teha tihedamat koostööd gümnaasiumite ja ülikoolidega, mõela läbi täiendushariduse võimalused sealhulgas erialase eesti keele õpetamisel ning teavitada aktiivsemalt potentsiaalseid kandidaate töö võimalustest nende eelistatud meediakanalite kaudu. Samuti on toetavateks meetmeteks näiteks erinevad mentorlus- ja praktikaprogrammid. 

Tagasi üles