Puust ja punaseks: mida saab II pensionisamba rahaga teha?

Pikaealisusega seostub teistsugune soolestiku bakteriaalne kooslus kui kiire vananemisprotsessi puhul.

FOTO: Tiina Oja

Valitsus kiitis täna heaks kogumispensioni teise samba reformi, mis muudab teise pensionisambasse raha kogumise vabatahtlikuks.

Nagu öeldud, muudatuste jõustumisel muutub teises sambas pensionivara kogumine vabatahtlikuks. Suurema vabadusega kaasneb igal inimesel vastutus läbi mõelda, kuidas endale pensioniks väärikas sissetulek tagada.

Muuhulgas saaksid kogumispensioni teise sambaga liituda enne 1982. aastat sündinud inimesed, kes seni polnud liitunud. Selliseid inimesi on kokku ligikaudu 100 000. 

Igaüks saab edaspidi ise otsustada:

  • kas jätkab seniselt pensionifondide kaudu pensioniks raha kogumisega,
  • kas soovib pensioniks koguda ja investeerida iseseisvalt,
  • kas peatab maksed teise sambasse, kuid jätab juba kogutud vara kasvama,
  • või loobub üldse teises sambas pensioniks kogumisest.

«Oluline on oma valik hoolikalt läbi mõelda, et pensioniea saabudes ei oleks pension oodatust väiksem,» rõhutas rahandusminister Martin Helme.

Kel teema vastu tõsisem huvi, peaksid tutvuma rahandusministeeriumi teekaardiga, kus on lihtsalt ja selgelt välja toodud, missugused võimalused on inimestel, kes jätkavad kogumist ja missugused võimalused neil, katkestavad kogumise.

Tagasi üles