Pensionireformi mõju: Swedbank tõmbas Eesti investeeringutele pidurit

Raha.

FOTO: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Swedbank ei plaani seoses pensionisüsteemi kavandatavate muudatustega ühtegi teise samba pensionifondi sulgeda, kuid pensionivara investeeritakse kohalikku majandusse varem plaanitust siiski vähem.

«Hakkasime pensionisüsteemi planeeritavateks muudatusteks valmistuma juba suvel ning oleme madala likviidsusega Eesti investeeringute osakaalu Swedbanki pensionifondides tasapisi vähendanud,» ütles Swedbank Investeerimisfondid ASi juhatuse esimees Kristjan Tamla. 

Eelkõige tähendab see tema sõnul seda, et uusi Eesti majandusega seotud investeeringuid tehakse varem planeeritust märksa väiksemas mahus ning olemasolevate investeeringute lõppemisel nendega enam varasemas mahus edasi ei minda.

Praeguse seisuga on Swedbanki pensionifondid investeerinud Eestisse ligikaudu 200 miljonit eurot. «Eesti majandus ja finantsturud on väga väikesed. Seetõttu on ka enamik Eesti majandusse tehtavatest investeeringutest madala likviidsusega,» märkis Tamla.

Samas rõhutas fondivalitseja juht, et Swedbank tunneb end kõigi oma pensionifondide likviidsuse suhtes väga kindlalt.

LHV Varahaldus teatas esmaspäeval, et lõpetab teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmise tõttu LHV Pensionifond Eesti tegevuse ning ühendab selle LHV Pensionifondiga L. Suletav pensionifond on investeerinud pensionivara eelkõige pikaajaliselt ja kohalikku majandusse, kuid teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmine fondivalitseja teatel sellist strateegiat ei toeta. 

Pensionireformi jõustudes muutub teise pensionisambaga liitumine ja sealt lahkumine kõigile vabatahtlikuks – selleks tuleb esitada vastav avaldus pensionikeskusele või pangale. Teise samba sissemaksed saab peatada, jättes seni kogutud raha pensionifondi, kus seda edasi investeeritakse.

Valdav osa muudatustest on praeguste plaanide järgi kavandatud rakenduma 2021. aasta jaanuaris, kuid avaldusi teise sambaga liitumiseks või sealt lahkumiseks saaks muudatuste jõustumise järel hakata esitama 2020. aasta suvel.

Tagasi üles