Eesti Energia: juhid ei värba sõpru või sugulasi

Eesti Energia kaevandus.

FOTO: Matti Kämärä/Põhjarannik

Postimees kirjutas sel nädalal, et mitu maailma hinnatud tippjuhti on kaotanud ametikoha, sest rikkusid kolleegiga suhtesse astudes ettevõtte eetikareegleid. Eesti Energiaski on selgelt kirjas eetikareeglid.

«Üks Eesti Energia eetikakoodeksi põhipunkt on see, et tuleb hoiduda sellistest suhetest avalikkuse, klientide, partnerite, konkurentide ja kaastöötajatega, mida võidakse mõista meie erapooletuse mõjutamisena. Samuti on koodeksis rõhutatud, et lähedaste suhete tekkimisel teiste inimestega peame silmas pidama seda, et see ei mõjutaks meie sõltumatust ametikohustuste täitmisel ega tekitaks huvide konflikte. Vastasel korral tuleb olukord lahendada tööd ümber korraldades,» selgitas Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts.

Ta jätkas, et veel ütleb Eesti Energia eetikakoodeks, et ettevõtte töötajad ei tööta oma lähedaste, näiteks sugulaste, perekonnaliikmete, sõprade otsealluvuses, sest niisugused suhted võivad kergesti tekitada huvidekonflikti. Koodeks toob eraldi välja, et juhtidena väldime selliseid olukordi ega värba sugulasi, sõpru ega lähedasi oma alluvusse.

«Kui kahtled, kas oled sattumas huvide konflikti, küsi endalt: Kas selle suhte või olukorra ilmsikstulek kahjustaks sind (või sinu lähedasi) või Eesti Energiat? Kas suhe või olukord võiks sulle (või sinu lähedastele) kuidagi tööandja arvelt kasulik olla? Kui vastus on «jah», on tegemist huvidekonfliktiga, mida tuleb vältida.» Kehtestatud regulatsiooni mõte on, et meie otsused oleksid ja ka näiksid erapooletud.»

Tagasi üles